II WORKSHOP PREDOCTORAL
DOCTORAT DE CIÈNCIA COGNITIVA I LLENGUATGE

12 de maig del 2017
Sala d’Actes de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB (B7/1056)

Programa i conferenciants

15:30-16:00
Daria Serés (CLT/UAB): “Generic bare plurals in Russian”
 
16:00-16:30
Silvia Serret (CLT/UAB): “Estudio del adjetivo capaz como marca de modalidad epistémica”
 
16:30-17:00
Bernat Castro (CLT/UAB): “How come questions meet mirativity?”
 
17:00-17:30
Zoe Kotzoni (UAB): “Phonetic Variation and Change in Barcelona’s Bilingual Community”