Llegir, escriure i parlar a l’aula

Ja podeu veure les fotografies del IV Simposi sobre l’ensenyament de la llengua i la literatura catalanes a la secundària i a la universitat, que es va celebrar el dia 25 de novembre de 2022 a la  Sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans, i que va centrar-se en tres dels eixos bàsics de les assignatures de llengua i literatura a la secundària: llegir, escriure i parlar.

Fotografies del Simposi (cortesia de Jaume Ferrer i Puig)