Afer d’Estat: la llengua i la literatura a les aules

Ja podeu veure les fotografies del III Simposi sobre l’ensenyament de la llengua i la literatura catalanes a la secundària i a la universitat, que es va celebrar el dia 26 d’abril de 2017 a la  Sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans, i que va tenir com eix vertebrador la radiografia de la situació de la llengua i la literatura a les aules, amb la diagnosi dels problemes i de les possibles solucions de futur.