La segona edició del Seminari Rafael Tasis es va celebrar el 9 de març del 2018
a l’Institut d’Estudis Catalans

Hi van participar
Carles Santacana, Josep Camps, Jordi Malé, Montserrat Corretger, Jaume Ferrer, Francesc Foguet, Josep Ferrer, Joan Pujadas i Jordi Manent.