Teatre català avui 2000-2017, edició a cura d’Àlex Broch, Joan Cornudella i Francesc Foguet, Juneda, Fonoll, 2018 (Quaderns de Bellaguarda, 3). 256 p.

L’editorial Fonoll ha publicat Teatre català avui 2000-2017, un volum que recull les ponències del 4t Encontre d’escriptors i crítics a les Garrigues, centrat en el teatre català dels últims anys.

Les col·laboracions d’Albert Mestres, Oriol Puig, Ramon X. Rosselló, Joan Tomàs Martínez Grimalt, Carles Cabrera, Emili Baldellou, Eva Saumell i Olivella, Jordi Vilaró, Francesc Foguet, Santiago Fondevila, Núria Casado i Miquel M. Gibert presenten una radiografia del teatre català contemporani més recent, que s’orienta cap a un futur molt obert. Una crònica de present amb tota la seva complexitat.

Teatre català avui 2000-2017 completa el projecte iniciat amb Poesia catalana avui. 2000-2015 (2016) i seguit amb Novel·la catalana avui. 2000-2016 (2017).

“Més enllà de les aportacions concretes, hi ha dues idees que hem retrobat en els ponents catalans i valencians com és un avís per ressituar, en els seus justos termes, la dinàmica que viu el teatre a Catalunya i al País Valencià. És una crida a més crítica i exigència a la qualitat de moltes obres que, certament i en el cas de Catalunya, gaudeixen d’una difusió internacional com mai no havia existit fins ara. L’altra, la també coincidència d’atorgar al teatre la funció de tornar a ser veu crítica, i en alguns casos ideològica, en l ‘anàlisi del present i de la contemporaneïtat.” (“El camí del teatre”, d’Àlex Broch, p. 25)

Taula

Enllaços

Teatre
https://www.editorialfonoll.cat/producte/teatre-catala-avui-2000-2017/

Poesia
https://www.editorialfonoll.cat/producte/poesia-catalana-avui-2000-2015/

Novel·la
https://www.editorialfonoll.cat/producte/novella-catalana-avui-2000-2016/