Amb el títol “El col.lolquial mediatitzat de les sèries de ficció i el català nord-occidenta: un encaix difícil?”, la ponència de Mar Massanell (UAB) aborda la conflictiva construcció d’un estàndard equilibrat en els mitjans de comunicació en llengua catalana i l’escàs ús d’alguns dialectes (especialment el nord-occidental) en la llengua utilitzada en les produccions de ficció.