Soldevila, Ferran, Teatre complet, edició a cura de Francesc Foguet i Enric Pujol, Tarragona, Arola, 2021. Textos A Part (Teatre Reunit), 31. 426 p. [ISBN: 978-84-124597-5-3]

Ferran Soldevila. L’obra historiogràfica d’aquest autor eclipsà la resta de la seva activitat literària en l’àmbit de la poesia, el periodisme, el dietarisme, l’assaig i el teatre. Com a dramaturg, avui en dia és, de fet, pràcticament un desconegut. I això que, no tan sols compta amb una producció ben notable –en volum i qualitat–, sinó que, en vida, arribà a atènyer algun èxit molt remarcable com fou l’estrena de L’hostal de l’amor (1949). Aquest triomf, important per a la represa del teatre català durant la dictadura franquista, comportà també que assumís la presidència de l’Agrupació Dramàtica de Barcelona (1954-1963).

Teatre complet. El present volum ofereix, per primera vegada, una visió de conjunt de la dramatúrgia de Ferran Soldevila. Les deu obres que s’hi apleguen ens permeten de valorar-la amb criteris actuals, sense defugir-ne, tanmateix, el context i les circumstàncies en què fou escrita. De gèneres diversos, de la tragèdia històrica a la comèdia gentil, la seva obra dramàtica excel·leix pel substrat històric en què es fonamenta, la temàtica galant de què tracta, el sentit de la ironia que s’hi insinua i la pulcritud formal i la riquesa expressiva que desplega. El crític Jordi Carbonell en destacà tant la brillantor de l’estil, sobretot per la qualitat literària, com el sentit teatral, especialment per l’eficàcia del diàleg. Tot i mantenir-se en uns paràmetres estètics determinats i ser emblemàtic d’una època, el teatre soldevilià evolucionà de manera considerable amb el temps. Peces com ara El milicià romàntic, L’hostal de l’amor, Don Joan i L’aprenent de suïcida, les més susceptibles de ser recuperades per a l’escena actual, així ho demostren.

Enllaços

Ferran Soldevila a l’AELC

Fitxa del volum a Arola Editors

Ferran Soldevila, entre la història i la literatura