30th Colloquium on Generative Grammar
UAB, June 30 – July 2

El 30è Col·loqui de Gramàtica Generativa se celebrarà, finalment, els dies 30 de juny i 1 i 2 de juliol, en línia, organitzat pel Centre de Lingüística Teòrica de la UAB.

Pàgina web del Col·loqui  |  Programa

Organizing Committee

Eulàlia Bonet
Anna Gavarró (chair)
M. Lluïsa Hernanz
Jaume Mateu
Xavier Villalba