Nota: Si llegiu aquest missatge és perquè no podeu visualitzar els arxius CSS vinculats a la pàgina o perquè utilitzeu un navegador que no compleix els estàndards.

Escriptores republicanes

Manifestos col·lectius

El protagonisme de les dones en la Catalunya dels anys vint i trenta, i en especial amb relació al compromís polític que assumeixen, tant pel que fa a les ideologies associables amb diversos sectors socials i partits com respecte del propi gènere, té un dels seus exponents en la presa de posició pública mitjançant la signatura de manifestos. Els motius poden ser diversos: la constitució d’una nova entitat, que publica un text fundacional a la premsa; una petició o una crida concretes; el desplegament d’una determinada iniciativa...

Vet aquí el llistat dels manifestos col·lectius femenins apareguts en les plataformes periodístiques. Es tracta de documents firmats per diverses personalitats destacades en algun àmbit polític, social o cultural i fets públics col·lectivament per entitats de i per a dones.

Les referències apareixen per ordre cronològic sota la capçalera dels anys, ubicats a la dreta i marcats amb negreta perquè resultin immediatament visualitzables. S’hi inclouen totes les dades considerades pertinents: el títol del document (i una descripció entre claudàtors si aquell no defineix prou clarament el text), l’especificació de les signatures quan n’hi ha, el lloc (o llocs) de publicació i altres informacions suplementàries, necessàries, si es dóna el cas. La numeració de les entrades respon a dos objectius: la comptabilització i, més important, la remissió directa amb relació a les escriptores principals (les set novel·listes i les setze autores destacades en els camps de la poesia, el teatre, la literatura infantil, la traducció, el periodisme, les conferències, la prosa i l’assaig), en la fitxa de les quals consta la referència dels manifestos que van signar.

 

© 2009 Neus Real i GELCC
Una iniciativa del Grup d'Estudis de Literatura Catalana Contemporània (GELCC),
amb el patrocini del Ministerio de Educación y Ciencia
(Projecte HUM2005-01109, "Concepcions i discursos sobre la modernitat en la literatura catalana dels segles XIX i XX")