Nota: Si llegiu aquest missatge és perquè no podeu visualitzar els arxius CSS vinculats a la pàgina o perquè utilitzeu un navegador que no compleix els estàndards.

Escriptores republicanes

Fonts d'informació

Per donar compte de les fonts d’informació d’on procedeixen les referències dels textos publicats a la premsa per les autores dels anys vint i trenta, es  presenta una llista general de les publicacions. Així no hi haurà cap dubte sobre quin material s’ha mirat i, per tant, de quin quedaria per consultar en cas de procedir amb una investigació sobre un gènere o un nom concrets. Aquesta llista segueix un ordre alfabètic i conté les particularitats de cada buidatge específic, que és una informació fonamental amb relació a l’abast de la recerca i a futures investigacions. El nom de la publicació va seguit dels anys consultats, i de la localitat entre parèntesis si no es tracta de premsa barcelonina.

Clau de signes:

 * 
anys delimitats per la recerca específica (no corresponents al període complet d’aparició)
**
període determinat pel buidatge en procés (inacabat) en el marc dels mateixos interessos
***
col·leccions molt incompletes
(?)
publicacions de què només s’han pogut consultar els primers exemplars (un o dos) i sobre la continuïtat de les quals no es disposa d’informació
(a)
buidatge determinat per la col·laboració d’una sola autora i dut a terme molt parcialment, només a la recerca dels seus textos
(e)
periòdic en espanyol
(i) 
material recollit de manera sistemàtica, per bé que no focalitzada en el tema de treball, per investigadors col·laboradors.

L’absència de signe indica que els anys corresponen a l’etapa completa d’aparició, que no hi ha buits importants en la conservació de la publicació i que aquesta és en català. No s’hi inclouen aquells periòdics on s’ha anat a buscar ocasionalment un article, ni els buidats per investigadors/es col·laboradors dels quals, gràcies a les relacions professionals, s’ha obtingut material dispers de manera puntual. Les publicacions no buidades personalment  apareixen entre claudàtors.

Excepte en el cas de les que van entre claudàtors, es poden consultar també les fitxes corresponents a les publicacions buidades, amb els detalls del nom sencer de la publicació, els exemplars consultats (on col·lecció completa indica que no en falten números, ni pàgines de cap exemplar), les especificacions d’interès (dates en què el periòdic no surt i per què, etc.) i el/s centre/s en què s’ha localitzat el periòdic. Entre claudàtors i en un cos de lletra més petit, s’hi repeteix la informació sobre els buidatges per facilitar l’accés conjunt a les dades.

 

© 2009 Neus Real i GELCC
Una iniciativa del Grup d'Estudis de Literatura Catalana Contemporània (GELCC),
amb el patrocini del Ministerio de Educación y Ciencia
(Projecte HUM2005-01109, "Concepcions i discursos sobre la modernitat en la literatura catalana dels segles XIX i XX")