Eines multimèdia

Aquesta pàgina inclou dades orals en diferents llengües i un corpus amb les respostes de parlants bilingües de català i castellà amb i sense patologies del llenguatge a tasques que s’utilitzen en l’àmbit clínic. També s’inclouen alguns recursos didàctics pràctics que es basen en l’aprenentatge actiu a partir de l’anàlisi de casos vinculats a contextos reals de l’entorn professional. La finalitat és oferir eines de lliure accés a la comunitat universitària per contribuir a millorar l’ensenyament i l’aprenentatge de la lingüística i les patologies del llenguatge.

Dades lingüístiques

Dades multimèdia de població adulta que il·lustren fenòmens lingüístics d’interès en diferents llengües. 

Corpus CAT-CAT

Corpus amb les respostes de parlants bilingües de català i castellà sense dany cerebral, amb afàsia i amb deteriorament cognitiu a la prova CAT-CAT, i propostes d’exercicis pràctics contextualitzats i basats en dades. 

Finançament

Aquesta iniciativa és part del projecte
“Recursos multimèdia en obert per a l’ensenyament i aprenentatge de la lingüística, l’adquisició i les patologies del llenguatge”
finançat per la Universitat Autònoma de Barcelona (Projectes d’innovació i de millora de la qualitat docent 2022; IP: Anna Gavarró i Io Salmons).