Exercicis d’escalfament

Les activitats que proposem a continuació estan destinades a estudiants de logopèdia, psicologia i lingüística clínica, i tenen com a objectiu assolir i practicar conceptes bàsics per avaluar i diagnosticar trastorns i alteracions del llenguatge. Els estudiants poden utilitzar com a manual de referència o material de suport per resoldre les activitats el llibre Cerebro y Lenguaje. Sintomatología neurolingüística de Diéguez-Vide i Peña Casanova publicat el 2012 a l’Editorial Médica Panamericana.

Activitats amb les dades del Corpus CAT-CAT

Semiologia
Casos històrics

Semiologia i trastorns del llenguatge (I)

Semiologia i trastorns del llenguatge (II)