Màster d'Ensenyament de Català per a l'Acolliment Lingüístic
Postgrau d'assessorament lingüístic en els mitjans audiovisuals
Màster en correcció i assessorament lingüístic

 


Grup Varcom PROJECTE VARCOM
Pàgina web

Màster en correcció i assessorament lingüístic MÀSTER EN CORRECCIÓ I ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC
Pàgina web

Postgrau d'assessorament lingüístic en els mitjans audiovisuals POSTGRAU D'ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC  EN ELS MITJANS AUDIOVISUALS
Pàgina web

Màster d'Ensenyament de Català per a l'Acolliment Lingüístic POSTGRAU D'ENSENYAMENT DE CATALÀ PER A L'ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC
Pàgina web

Xarxa temàtica La variació lingüística XARXA TEMÀTICA LA VARIACIÓ LINGÜÍSTICA: Dialectologia, Sociolingüística i Pragmàtica
Pàgina web
llengua.media@uab.cat | Despatx 0022 | Facultat de ciències de la Comunicació | Edifici I | CAMPUS UAB | 08193 - Bellaterra (Barcelona)

 


Departament de Filologia Catalana Departament de Traducció i d'Interpretació Llengua i Mèdia Universitat Autònoma de Barcelona