Màster d'Ensenyament de Català per a l'Acolliment Lingüístic
Postgrau d'assessorament lingüístic en els mitjans audiovisuals
Màster en correcció i assessorament lingüístic

MARGARIDA BASSOLS PUIG
Margarida Bassols Unitat de Filologia Catalana
Facultat de Ciències de la Comunicació
Edifici I. UAB
08193 Bellaterra

Tel. 93 5814467

Margarida.Bassols@uab.cat
Lingüísitica pragmàtica | Anàlisi discurs 
Currículum de recerca 

ANNA CROS ALAVEDRA
Anna Cros Unitat de Filologia Catalana
Facultat de Ciències de l'Educació
Edifici G6. UAB
08193 Bellaterra

Tel. 93 5812633

anna.cros@uab.cat
Anàlisi discurs | Discurs acadèmic oral | Didàctica llengua oral 
Currículum de recerca 

NEUS FAURA PUJOL
Neus Faura Unitat de Filologia Catalana
Facultat de Ciències de la Comunicació
Edifici I. UAB
08193 Bellaterra

Tel. 93 5811642

neus.faura@uab.cat
Neologia i terminologia en els mitjans de comunicació 
Currículum de recerca 

ALBERT RICO BUSQUETS
Albert Rico Unitat de Filologia Catalana
Facultat de Ciències de la Comunicació
Edifici G. UAB
08193 Bellaterra

Tel. 93 5812631
 
albert.rico@uab.cat
Lèxic i variació lingüística 
Currículum de recerca 

LAURA SANTAMARIA GUINOT
Laura Santamaria Àrea de Traducció i d'Interpretació
Facultat de Traducció i d'Interpretació
Edifici K. UAB
08193 Bellaterra

Tel. 93 5813377

laura.santamaria@uab.cat
Traducció i estudis culturals  
Currículum de recerca 

MILA SEGARRA NEIRA
Mila Segarra Unitat de Filologia Catalana
Facultat de Filosofia i Lletres
Edifici B. UAB
08193 Bellaterra

Tel. 93 5811557

mila_segarra@yahoo.es
Història de la llengua | Codificació i estandardització | Llengua i mitjans 
Currículum de recerca 

ANNA M. TORRENT BADIA
Anna M. Torrent Unitat de Filologia Catalana
Facultat de Ciències de la Comunicació
Edifici I. UAB
08193 Bellaterra

Tel. 93 5814467

Anna.torrent@uab.cat
Anàlisi del discurs dels mitjans de comunicació i la publicitat 
Currículum de recerca 


GEMMA BRUNAT MAJÓ
Gemma Brunat Unitat de Filologia Catalana
Facultat de Ciències de la Comunicació
Edifici I. UAB
08193 Bellaterra

Tel. 93 5811642

gemma.brunat@uab.cat

CARLA GONZÁLEZ COLLANTES
Carla Gonzàlez Unitat de Filologia Catalana
Facultat de Ciències de l'Educació
Edifici G. UAB
08193 Bellaterra

Tel. 93 5812631

carla.gonzalez@uab.cat
llengua en els mitjans | models de llengua | anàlisi del discurs | normalització lingüística 
Currículum de recerca 

MÒNICA JAUME
Mònica Jaume Consorci per la Normalització Lingüística d'Osona
C. Pla de Balenyà, 30-32. Vic
Tf. 93 886 65 88

mjaume@cpnl.cat
llengua en els mitjans | premsa escrita 
Currículum de recerca 

 

 

llengua.media@uab.cat | Despatx 0022 | Facultat de ciències de la Comunicació | Edifici I | CAMPUS UAB | 08193 - Bellaterra (Barcelona)

 


Departament de Filologia Catalana Departament de Traducció i d'Interpretació Llengua i Mèdia Universitat Autònoma de Barcelona