Màster d'Ensenyament de Català per a l'Acolliment Lingüístic
Postgrau d'assessorament lingüístic en els mitjans audiovisuals
Màster en correcció i assessorament lingüístic

 


  EL COL·LOQUIAL DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Margarida Bassols i Mila Segarra (Ed.)
El col·loquial dels mitjans de comunicació

Eumo Editorial : 2010

Fitxa del llibre | Índex i introducció  

  L'AUTODESCRIPCIÓ EN CATALÀ

Margarida Bassols, i Laura Santamaria
L'autodescripció en català

Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona : 2009
(Documents, 89)

Fitxa del llibre  | Una mostra  

  GUIA FONÈTICA PER A LES TELEVISIONS LOCALS

David Paloma; M. Antònia Puigròs; Albert Rico; Anna M. Torrent
Guia fonètica per a les televisions locals

Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona : 2009
(Documents, 88)

Fitxa del llibre  | Una mostra  

  FUTBOL I LLENGUA

Daniel Casals, Neus Faura i Anna M. Torrent (eds.)
Futbol i llengua

Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona : 2008
(Documents, 83)

Fitxa del llibre   

  LA SUBTITULACIÓ DEL COL·LOQUIAL

Llengua i Mèdia
La subtitulació del col·loquial

Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona : 2004
(Documents, 63)

Fitxa del llibre  

  INFORME DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYA 2003

Consell de l'Audiovisual de Catalunya
Informe de l'Audiovisual de Catalaunya 2003

Quaderns del CAC, número extraordinari, setembre 2004

Fitxa del llibre  

  INTERNATIONAL FORUM COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

International Forum Communication audiovisuelle et transferts linguistiques
Fédération Internationale des Traducteurs
Translatio. FIT Newsletter XIV (1995), 3-4

Fitxa del llibre  

  LA LLENGUA DE TV3

Margarida Bassols, Albert Rico, Anna M. Torrent (eds.)
La llengua de TV3
Empúries : 1997
(Les Naus d'Empúries)

Fitxa del llibre  

 LA LLENGUA DE TELEVISIÓ DE CATALUNYA

Neus Faura, David Paloma, Anna M. Torrent (eds.)
La llengua de Televisió de Catalunya. Materials per a l'anàlisi

Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona : 1998
(Documents, 25)

Fitxa del llibre   

  LLENGUA ORAL I LLENGUA ESCRITA A LA TELEVISIÓ

Anna Cros, Mila Segarra, Anna M. Torrent (eds.)
Llengua oral i llengua escrita a la televisió

Publicacions de l'Abadia de Montserrat : 2000
(Biblioteca Milà i Fontanals)

Fitxa del llibre   

 

llengua.media@uab.cat | Despatx 0022 | Facultat de ciències de la Comunicació | Edifici I | CAMPUS UAB | 08193 - Bellaterra (Barcelona)

 


Departament de Filologia Catalana Departament de Traducció i d'Interpretació Llengua i Mèdia Universitat Autònoma de Barcelona