El grup Llengua i Mèdia té com a objectiu l'estudi de les varietats lingüístiques utilitzades en els mitjans de comunicació.

L'equip investigador, integrat per professors dels departaments de Filologia Catalana i de Traducció i d'Interpretació de la UAB, existeix des de 1992 i ha treballat en diverses iniciatives de recerca, entre les quals destaquen els quatre projectes subvencionats pel Ministerio de Educación:
 

El nom de Llengua i Mèdia va ser reconegut com a ANE de l'equip per la Junta de Govern de la UAB el desembre del 1998, i el grup declarat grup de recerca consolidat (SGR) per la Generalitat de Catalunya en la convocatòria del 2005.

Alguns professors del grup participen en el Master d'Estudis Catalans de la UAB i la UB. D'altra banda, el grup Llengua i Mèdia participa en el Postgrau d'Assessorament Lingüístic en els Mitjans Audiovisuals i en el Màster en Correcció i Assessorament Lingüístic. El grup té representació a l'European Society for Screen Translation Studies (a través de la professora Laura Santamaria) i a la Xarxa de Variació Lingüística (mitjançant el professor Albert Rico).

SEU DEL GRUP

Facultat de ciències de la Comunicació, Edifici I
Despatx 0022
CAMPUS UAB 08193 - Bellaterra (Barcelona)

CONTACTE

Per comunicar-vos amb algun dels professors que l'integren, podeu fer-ho per correu electrònic a l'adreça llengua.media@uab.cat o a qualsevol de les adreces electròniques particulars.

Màster d'Ensenyament de Català per a l'Acolliment Lingüístic
Postgrau d'assessorament lingüístic en els mitjans audiovisuals
Màster en correcció i assessorament lingüístic

llengua.media@uab.cat | Despatx 0022 | Facultat de ciències de la Comunicació | Edifici I | CAMPUS UAB | 08193 - Bellaterra (Barcelona)

 


Departament de Filologia Catalana Departament de Traducció i d'Interpretació Llengua i Mèdia Universitat Autònoma de Barcelona