Welcome

Ceret, 2013

Catedràtica de Lingüística/Full Professor in Linguistics

Departament de Filologia Catalana, Centre de Lingüística Teòrica, Edifici B
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra

despatx/office B9–0032; telèfon/phone 935868076; anna.gavarro at uab.cat

ORCID identifier 0000-0003-2373-7243, ResearchGate

Acquisition and Pathology Lab

La meva recerca tracta de la sintaxi de l’adquisició i l’agramatisme. Els estudiants interessats a fer recerca amb mi poden escriure’m a la meva adreça electrònica./ My research is about the syntax of acquisition and agrammatism. Students interested in joining our research team can contact me through my email address.

Projectes vigents/ Current projects:
Membre del/Member of Grup de Lingüística Teòrica (2021SGR00787), PI M. T. Espinal, 01.01.2022–31.12.2024

Membre de/ Member of  CATs (Collaboration of Aphasia Trialists, The Tavistock Trust for Aphasia),  PI M. Brady, i membre adjunt de LACA (Language Abilities in Children with Autism, NWO), PI J. Schaeffer

Pàgina web actualitzada/Updated 3/2023