Personal becari de grups i projectes

Projecte TRACES 

Pàgina web: http://projectetraces.uab.cat/ 

Professor/Investigador responsable: Jaume Aulet i Maria Campillo

Aïda Ayats 

Despatx: B9-116 

Telèfon: 93 5812373 

Estudiant en pràctiques


Alba Compte 

Despatx: B9-116 

Telèfon: 93 5812373 

Estudiant en pràctiques

Ramon Aran 

Despatx: B9-116 

Telèfon: 93 5812373 

Estudiant en pràctiques


Yasmin Ayaou 

Despatx: B9-116 

Telèfon: 93 5812373 

Estudiant en pràctiques 


Personal investigador en formació

Isabel Crespí 

Despatx: B9-0054 

Telèfon: 93 5868067 

isabel.crespi@uab.cat

 

Ares Llop 

Despatx: B9-0054 

Telèfon: 93 5868067 

ares.llop@uab.cat

 

Oriol Quintana 

Despatx: B9-0054 

Telèfon: 93 5868067 

oriol.quintana@uab.cat 

Anna Paradís 

Despatx: B9-0052 

Telèfon: 93 5863274 

anna.paradis@uab.cat

 

Marina Roman 

Despatx: B9-0070 

Telèfon: 93 5812371 

marina.roman@uab.cat

 

Celina Agostinho 

Despatx: B9-0052 

Telèfon: 93 5863274 

CelinaFilipa.Mendes@uab.cat

 

Sebastià Salvà 

Despatx: B9-0070 

Telèfon: 93 5862371 

sebastia.salva@uab.cat

 

Marta Khouja 

Despatx: B9-0076 

Telèfon: 93 5868069 

marta.khouja@uab.cat