SCImago Journal & Country Rank

Catalan Journal of Linguistics” ha obtingut la posició Q1 a Scopus

Página web de la revista

Sobre Scopus

Scopus és la base de dades més àmplia de resums i cites sobre literatura peer review, amb eïnes bibliomètriques que ajuden a l’anàlisi i a visualitzar investigacions. Cobreix gairebé 22.000 títols de més de 5.000 editors, dels quals 20.000 són revisades per experts les revistes científiques, tècniques, mèdiques i ciències socials (incloses arts i humanitats)

Catalan Journal of Linguístics

L’objectiu principal de la revista Catalan Journal of Linguistics (CatJL) és la publicació d’articles de recerca que tinguin a veure amb l’estructura de les llengües des de la perspectiva més ampla d’una teoria general del llenguatge humà. La revista CatJL, que és la continuació de Catalan Working Papers in Linguistics(CatWPL), es publica anualment gràcies a la cooperació entre el Centre de Lingüística Teòrica i l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. Aquesta revista publica volums monogràfics que presenten articles de recerca sobre l’estudi formal de les llengües.