Nota: Si llegiu aquest missatge és perquè no podeu visualitzar els arxius CSS vinculats a la pàgina o perquè utilitzeu un navegador que no compleix els estàndards.

Concepcions i discurso

CONCEPCIONS I DISCURSOS SOBRE LA MODERNITAT  
 en la literatura catalana dels segles XIX i XX  


  PRESENTACIÓ

Texto en castellanoEnglish text

Aquesta pàgina web és resultat del projecte de recerca Concepcions i discursos sobre la Modernitat en la literatura catalana dels segles XIX i XX (HUM205-01109), finançat pel Ministeri d'Educació i Ciència.

L'objectiu d'aquest projecte és l'estudi del concepte de “modernitat” des de la seva aparició en el segle XIX i la seva evolució i diversificació posterior en la literatura catalana.

Dos factors ens impulsen a realitzar aquest estudi: la generalització del concepte anglosaxó de “Modernism”, que va essent aplicat sistemàticament en els nostres àmbits culturals, i el “Postmodernism”, que ha propugnat la fi de la “modernitat” com a valor i projecte estèticosocial. Aquests conceptes han creat confusions i incerteses, però també han obert noves perspectives, des de les quals hem de revisar el passat literari i les seves diverses formes de conceptualització.

La “modernitat” ha estat, en la cultura catalana, un autèntic mite, inseparable de la seva aspiració a representar una societat avançada i complexa, fruit de la revolució industrial i, per tant, ha repercutit en l’organització i en la institucionalització de la vida literària, en el llenguatge de la creació i, fins i tot, en la construcció de la història de la literatura. Per això, ens proposem analitzar els discursos que s’han anat construint al voltant d’aquest concepte, especialment quan han pres una dimensió programàtica i han repercutit en la creació de la Institució Literària. És per això que n'hem reunit uns quants, els que ens han semblat més definitoris, com a punt de referència d'aquesta anàlisi, una anàlisi que es completarà amb la revisió i reinterpretació dels discursos acadèmics entorn de la història de la literatura que s’han anat generant a partir d’aquests conceptes.

Grup d'Estudis de Literatura Catalana Contemporània
      Grup d'Estudis de
        Literatura Catalana Contemporània