Grau en Estudis Anglesos

Primer curs
Codi Assignatura Semestre/Horari Professors Guia docent
100228 Introducció a la lingüística [S2] Dimarts 13:00-14:30
[S2] Dijous 13:00-14:30
Joan Albert Argenter
Sergio Balari

Grau en Estudis Clàssics

Primer curs
Codi Assignatura Semestre/Horari Professors Guia docent
100228 Introducció a la lingüística [S2] Dimarts 13:00-14:30
[S2] Dijous 13:00-14:30
Per determinar

Grau en Estudis Francesos

Primer curs
Codi Assignatura Semestre/Horari Professors Guia docent
100228 Introducció a la lingüística [S1] Dimarts 16:30-18:00
[S1] Dijous 16:30-18:00
Sergio Balari

Grau en Humanitats

Primer curs
Codi Assignatura Semestre/Horari Professors Guia docent
100018 Expressió escrita llengua catalana [S1] Dilluns 10:00-11:30
[S1] Dimecres 10:00-11:30
Anna Pineda

 

Segon curs
Codi Assignatura Semestre/Horari Professors Guia docent
100022 Literatura Catalana [S1] Dimarts 08:30-10:00
[S1] Dijous 08:30-10:00
Víctor Martínez
103567 Llengua catalana: cultura i societat [S1] Dilluns 13:00-14:30
[S1] Dimecres 13:00-14:30
Daniel Casals
100020 Expressió oral llengua catalana [S1] Dilluns 11:30-13:00
[S1] Dimecres 11:30-13:00
Daniel Casals

 

Quart curs
Codi Assignatura Semestre/Horari Professors Guia docent
100084 Literatura Catalana Actual [S1] Dimarts 13:00-14:30
[S1] Dijous 13:00-14:30
Núria Santamaría
100071 Documentació i Arxivística [S2] Dilluns 13:00-14:30
[S2] Dimecres 13:00-14:30
Maria Remei Perpinya

Grau en Llengües combinades

Quart curs
Codi Assignatura Semestre/Horari Professors Guia docent
26081 Introducció a la literatura basca [S1] Dilluns 13:00-14:30
[S1] Dimecres 13:00-14:30
Jon Elordi
Aritz Galarraga
25808 Llengua euskara I [S1] Dimarts 15:00-16:30
[S1] Dijous 15:00-16:30
Jon Elordi
Aritz Galarraga
100040 Idioma Modern I (Euskara) [S1] Dimarts 15:00-16:30
[S1] Dijous 15:00-16:30
Jon Elordi
Aritz Galarraga
103376 Història de la llengua basca [S1] Dimarts 13:00-14:30
[S1] Dijous 13:00-14:30
Jon Elordi
Aritz Galarraga
25805 Història i descripció de la llengua euskara [S1] Dimarts 13:00-14:30
[S1] Dijous 13:00-14:30
Jon Elordi
Aritz Galarraga
103387 Literatura basca [S1] Dilluns 13:00-14:30
[S1] Dimecres 13:00-14:30
Jon Elordi
Aritz Galarraga
25809 Llengua euskara II [S2] Dimarts 15:00-16:30
[S2] Dijous 15:00-16:30
Jon Elordi
Aritz Galarraga
100049 Idioma Modern II (Euskara) [S2] Dimarts 15:00-16:30
[S2] Dijous 15:00-16:30
Jon Elordi
Aritz Galarraga
909003 Descripció lingüística de la llengua basca [S2] Dimarts 13:00-14:30
[S2] Dijous 13:00-14:30
Jon Elordi
Aritz Galarraga

Grau en Llengua i Literatura Espanyoles

Primer curs
Codi Assignatura Semestre/Horari Professors Guia docent
Codi Assignatura Semestre/Horari Professors Guia docent
100228 Introducció a la lingüística [S1] Dilluns 13:00-14:30
[S1] Dimecres 13:00-14:30
[S2] Dimarts 13:00-14:30
[S2] Dijous 13:00-14:30
Elena Ciutescu
Anna Gavarró
Joaquim Llisterri
100271 Literatura comparada