El Grup de Lexicografia i Diacronia i el Grup d’Història de la Llengua Catalana de l’Època Contemporània organitzen, amb el títol La llengua en el punt de mira dels mitjans de comunicació, el Col·loqui Internacional sobre les Seccions de Llengua de la Premsa, la Ràdio i la Televisió

Objectius

Objectius del col·loqui

Aquest col·loqui té l’objectiu d’analitzar el gènere de divulgació de coneixements lingüístics als mitjans de comunicació escrits i audiovisuals.

Contacte de llengües

A partir de la situació de contacte de les llengües catalana i castellana a Catalunya, aquesta trobada acadèmica se centra en la difusió i la reflexió al voltant d’aspectes de les llengües catalana i castellana a la premsa, la ràdio i la televisió durant la història recent i en l’actualitat.

Participants

Per dur a terme aquest propòsit reuneix investigadors universitaris i responsables d’aquestes seccions amb la voluntat, d’una banda, d’exposar els resultats dels seus treballs i de la seva experiència i, de l’altra, de reflexionar-hi.

Calendari

Dates i fites del col·loqui

DATA FITA
15 de novembre de 2020 Crida de comunicacions
15 de febrer de 2021 Termini per a la recepció de propostes de comunicació
15 de gener de 2021 Resposta als autors de les propostes de comunicació
15 de març de 2021 Termini perquè els conferenciants, els ponents i els participants a la taula rodona lliurin un resum de les seves intervencions per a la pàgina web del Col·loqui
9 d'abril de 2021 Termini perquè els participants lliurin el handout de les seves intervencions
12 d'abril de 2021 Enviar el vincle als participants perquè puguin provar si funciona
14 d'abril de 2021 Celebració del Col·loqui
14 de maig de 2021 Els autors han de lliurar la versió escrita de les seves intervencions
Juny de 2021 Doble avaluació externa de cada article
31 de juliol de 2021 Els autors han de lliurar la versió definitiva del text amb les esmenes pertinents
Octubre de 2021 Revisió de galerades
Desembre de 2021 Apareix el número de 2021 de l’Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística

El Col·loqui començarà d'aquí

Crida de comunicacions

Col·loqui Internacional La llengua en el punt de mira dels mitjans de comunicació

Comunicacions

Els investigadors que hi estiguin interessats poden enviar una proposta de comunicació fins al 15 de gener de 2021. Aquesta proposta ha de contenir: (1) el nom i els cognoms de l’investigador; (2) la institució a la qual pertany; (3) el títol de la comunicació, i (4) un resum de 2.400 caràcters.

Un cop tancat aquest termini, el Comitè Científic avaluarà les propostes de comunicació rebudes i comunicarà els resultats de les avaluacions fins al 15 de febrer de 2021.

Publicació

Les conferències, ponències i una selecció de les comunicacions es publicaran en un monogràfic en el número de 2021 de la revista Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística.

El termini per fer arribar els articles finalitzarà el 15 de maig de 2021. El Comitè Científic avaluarà els articles i decidirà els que s’inclouen en el monogràfic esmentat. Aquests hauran de superar, a més, el procés d’avaluació que aquesta revista té establert.

En línia

Connexió al col·loqui

14 d'abril de 2020

09:00 – 19:00

Inscripció

Accés al formulari

Resums

Resums de les comunicacions

Programa

Pendent de concretar

Participants

Comitè organitzador

Participants

Organitzadors

La llengua en el punt de mira dels mitjans de comunicació