• Equip d’investigació
  Jaume Mateu
  Anna Gavarró
  Anna Bartra
  Mar Massanell
  Carme Picallo
  Gemma Rigau
  Jaume Solà

  Equip d’investigació extern
  Víctor Acedo-Matellán
  Julie Franck
  Anna Pineda
  Cristina Real-Puigdollers

  Equip de treball
  Celina Agostinho
  Isabel Crespí
  Marta Khouja
  Anna Paradís
  Oriol Quintana
  Sebastià Salvà i Puig
  Jingtao Zhu

VARINLEXSIN. LA VARIACIÓ EN LA INTERFÍCIE LÈXIC-SINTAXI