ENLLAÇOS

Grups de recerca

COMPOSING (Projecte FFI2011-23356, IP: M Teresa Espinal)
blogs.uab.cat/composing

Grup de Lingüística Diacrònica i Gramàtica Comparada (UdG)
www.udg.edu/tabid/7582/Default

Grup de Lingüística Formal (GLIF) (UPF)
www.upf.edu/glif/ca

Grup d’Estudis de Prosòdia
prosodia.upf.edu/home/ca

Altres recursos

Distributed Morphology Bibliography
www.ling.upenn.edu/~rnoyer/dm/bib.html

European Research Index for the Humanities
www.esf.org/research-areas/humanities

GLOW
www.glow-linguistics.org

GrOC
www.edugroc.com

Institut d’Estudis Catalans (IEC)
www.iec.cat

LingBuzz
ling.auf.net/lingBuzz

Linguist List
www.linguistlist.org

Real Academia de la Lengua Española (RAE)
www.rae.es

Rutgers Optimality Archive
roa.rutgers.edu

Semantics Archive
semanticsarchive.net

SIL
www.sil.org/linguistics

Sintaxi de Butxaca
sintaxi.debutxaca.com

Sociedad Española de Lingüística (SEL)
www.uned.es/sel

Stanford Encyclopedia of Philosophy
plato.stanford.edu

The Minimalist Syntax Homepage
minimalism.linguistics.arizona.edu
  • ÚLTIMES PUBLICACIONS

    No recent posts found!

VARINLEXSIN. LA VARIACIÓ EN LA INTERFÍCIE LÈXIC-SINTAXI