CONTACTE

Escriu-nos
  • Universitat Autònoma de Barcelona
    Facultat de Filosofia i Lletres. Edifici B
    Bellaterra (Barcelona). 08193

    +34 935 812 372
    cr.clt@uab.cat

VARINLEXSIN. LA VARIACIÓ EN LA INTERFÍCIE LÈXIC-SINTAXI