mecal

Postgrau d'Ensenyament de Català per a l'Acolliment Lingüístic | Curs 2013-2014

Sortides professionals

Professor-dinamitzador de català al Consorci per a la Normalització Lingüística o en organitzacions afins. El Consorci per a la Normalització Lingüística disposa de 22 centres repartits pel territori que s'estructuren en serveis comarcals de català, serveis locals de català i oficines de català (més de 140 punts en total).


Professor de català en una universitat de l'exterior. Actualment la xarxa d'universitats d'estudis catalans a l'exterior comprèn 160 universitats de 28 països dels cinc continents.


Professor de català o tècnic de dinamització en un servei lingüístic universitari. Actualment els serveis lingüístics i les escoles d'idiomes de les onze universitats catalanes dediquen una bona part dels seus programes formatius de llengua catalana a formar estudiants nouvinguts i a desenvolupar plans d'acolliment lingüístic (activitats culturals, voluntariat lingüístic, tàndems lingüístics, etc.).


Mestre i professor de primària i secundària especialitzat en aules d'acollida.


 Postgrau d'Ensenyament del Català per a l'Acolliment Lingüístic | Comentaris i suggeriments