mecal

Postgrau d'Ensenyament de Català per a l'Acolliment Lingüístic | Curs 2013-2014

Professorat

Nom  

Elisabet Alenyà

Tècnica de Normalització Lingüística del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona (CPNL)

Neus Arnan

Coordinadora de l'Associació Tallers per la Llengua

Eva M. Bayarri

Tècnica de Normalització Lingüística del Centre de Normalització Lingüística de les Terres de l'Ebre (CPNL)

Carme Bové

Responsable d'Ensenyament del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) i consultora de  l'assignatura Metodologia de l'ensenyament de la llengua (UOC)

Llorenç Comajoan

Professor del Departament de Filologia (UVic), coordinador del Grup de Recerca en Educació, Lingüística i Literatura (GRELL) de la UVic, membre del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (UB) i de la Xarxa CRUSCAT (IEC)

Víctor Corona

Tècnic de suport a la recerca del projecte La Competencia Plurilingüe, Audiovisual y Digital como Vehículo para la Construcción de Saberes en Comunidades de Práctica Multilingües y Multiculturales

Albert Fabà

Responsable d'Indicadors i Avaluació del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) i membre de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Sociolingüística

Lluïsa Gràcia

Professora del Departament de Lingüística i Filosofia (UdG)

Emma Guasch

Tècnica de Normalització Lingüística del Centre de Normalització Lingüística de les Terres de l'Ebre (CPNL)

Lucas Martínez

Professor del Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social (UAB)

Pere Mayans

Cap del Servei d'Immersió i Acolliment lingüístics del Departament d'Ensenyament

Montserrat Montagut

Responsable de projectes tecnològics per a l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua de la Direcció General de Política Lingüística i directora tècnica de Parla.cat

Luci Nussbaum

Professora del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials (UAB)

Montserrat Pérez i Ventayol

Tècnica de Normalització Lingüística del Centre de Normalització Lingüística de Terrassa i Rubí (CPNL) i professora associada del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials (UAB)

Laura Puigdomènech

Tècnica de planificació lingüística de la Direcció General de Política Lingüística i responsable del certificat de nivell superior de català

Pau Sanchis

Professor d'Educació Secundària i exlector de català de la Universitat de Zadar (Croàcia)

Enric Serra

Tècnic superior del Servei de Llengües de la UAB

Montserrat Vilà i Santasusana

Professora del Departament de Filologia Catalana (UAB) i Catedràtica d'Educació Secundària

Queti Vinyals

Tècnica de Normalització Lingüística del Centre de Normalització Lingüística de l'Alt Penedès i el Garraf


 Postgrau d'Ensenyament del Català per a l'Acolliment Lingüístic | Comentaris i suggeriments