mecal

Postgrau d'Ensenyament de Català per a l'Acolliment Lingüístic | Curs 2013-2014

Mòduls

Coneixement de l'entorn en l'ensenyament del català com a llengua estrangera | 6 ECTS
Dinamització i acolliment lingüístic | 6 ECTS
La diversitat dels aprenents en l'ensenyament del català com a llengua estrangera | 6 ECTS
Didàctica del català com a llengua estrangera | 15 ECTS
Pràctiques d'ensenyament del català com a llengua estrangera | 12 ECTS
Treball final | 5 ECTS


Dinamització i acolliment lingüístic

Crèdits ECTS del mòdul sencer: 6

Assignatures
ECTS
Descripció
Professorat
Caràcter
Models d'acolliment lingüístic i ecolingüística
2
Conceptes de multiculturalitat i interculturalitat i estudi de diferents models d'acolliment lingüístic
Llorenç Comajoan
Obligatòria
La dinamització i l'acolliment lingüístics
2
El paper de la dinamització lingüística en el procés d'acolliment
Queti Vinyals i Neus Arnan
Obligatòria
Dinamització en l'àmbit associatiu
2
Animació sociocultural, treball en xarxa i bones pràctiques
Lucas Martínez
Obligatòria

 Postgrau d'Ensenyament de Català per a l'Acolliment Lingüístic | Comentaris i suggeriments