mecal

Postgrau d'Ensenyament de Català per a l'Acolliment Lingüístic | Curs 2013-2014

Mòduls

Coneixement de l'entorn en l'ensenyament del català com a llengua estrangera | 6 ECTS
Dinamització i acolliment lingüístic | 6 ECTS
La diversitat dels aprenents en l'ensenyament del català com a llengua estrangera | 6 ECTS
Didàctica del català com a llengua estrangera | 15 ECTS
Pràctiques d'ensenyament del català com a llengua estrangera | 12 ECTS
Treball final | 5 ECTS

 Postgrau d'Ensenyament de Català per a l'Acolliment Lingüístic | Comentaris i suggeriments