mecal

Postgrau d'Ensenyament de Català per a l'Acolliment Lingüístic | Curs 2013-2014

Dades bàsiques

Nombre de places
30 places.

Requisits d'admissió
Persones llicenciades / graduades en qualsevol disciplina que posseeixin el nivell D de català o una titulació equivalent.

Criteris de selecció
1) Currículum 2) Expedient acadèmic.

Lloc de realització
Facultat de Ciències de l'Educació.


Mostra un mapa més gran

Calendari acadèmic

  • El curs comença el 2 d'octubre de 2013 i acaba el 28 de maig de 2014.
  • El treball final de postgrau s'ha de presentar abans del 28 de maig de 2015.

Horaris
Dilluns i dimecres de 16 a 20 h. (A partir del mes de març, només dilluns de 16 a 20 h.)

Postgrau en Correcció i Assessorament Lingüístic de la UAB | Disseny web: Linguaweb UAB