.....Títols propis de la UAB en matèria de Correcció i Assessorament Lingüístic

 

 

 

Títols | Curs 2016-2017

Diploma de postgrau de
Correcció i Assessorament Lingüístic (Especialitat en Textos Escrits)
| 30 ECTS

Presentació
El diploma de postgrau de Correcció i Assessorament Lingüístic (Especialitat en Textos Escrits) és un títol propi de la UAB i inclou, a més d'altres coneixements, l'equivalència amb el contingut de l'antic Certificat de capacitació per a la correcció de textos orals i escrits (nivell K).

Objectius
El diploma de postgrau de Correcció i Assessorament Lingüístic (Especialitat en Textos Escrits) ofereix una formació específica per a l'exercici professional de la Correcció en empreses relacionades amb l'edició i la traducció (diaris, editorials, serveis lingüístics, agències de traducció, etc.).

Destinataris
Aquest diploma s'adreça a persones llicenciades o graduades en Filologia Catalana o en Traducció al català, així com a persones amb una altra titulació universitària (especialment Periodisme, Comunicació Audiovisual i Humanitats) que aportin un certificat de coneixements superiors de llengua catalana.

Contingut
Per a l'obtenció del diploma de postgrau de Correcció i Assessorament Lingüístic (Especialitat en Textos Escrits) cal cursar 30 ECTS, repartits de la manera següent:

10 ECTS del mòdul Bases per a la Correcció i l'Assessorament Lingüístic.

10 ECTS del mòdul Correcció i Qualitat Lingüística.

10 ECTS del mòdul de Pràctiques Professionals de Correcció i Qualitat Lingüística.

Diploma de postgrau de Correcció i Assessorament Lingüístic (Especialitat en Textos Orals) | 30 ECTS

Presentació
El diploma de postgrau de Correcció i Assessorament Lingüístic (Especialitat en Textos Orals) és un títol propi de la UAB i inclou, a més d'altres coneixements, l'equivalència amb el contingut de l'antic Certificat de capacitació per a la correcció de textos orals i escrits (nivell K).

Objectius
El diploma de postgrau de Correcció i Assessorament Lingüístic (Especialitat en Textos Orals) ofereix una formació específica per a l'exercici professional de l'Assessorament Lingüístic en empreses relacionades amb l'audiovisual (emissores de ràdio i televisió, empreses de subtitulació i doblatge, etc.).

Destinataris
Aquest diploma s'adreça a persones llicenciades o graduades en Filologia Catalana o en Traducció al català, així com a persones amb una altra titulació universitària (especialment Periodisme, Comunicació Audiovisual i Humanitats) que aportin un certificat de coneixements superiors de llengua catalana.

Contingut
Per a l'obtenció del diploma de postgrau de Correcció i Assessorament Lingüístic (Especialitat en Textos Orals) cal cursar 30 ECTS, repartits de la manera següent:

10 ECTS del mòdul Bases per a la Correcció i l'Assessorament Lingüístic.

10 ECTS del mòdul Assessorament Lingüístic en els Mitjans Audiovisuals.

10 ECTS del mòdul Pràctiques Professionals d'Assessorament Lingüístic en els Mitjans Audiovisuals.


Les dues especialitats del postgrau de Correcció i Assessorament Lingüístic es poden cursar successivament.

Per a l'obtenció del diploma de postgrau (especialitat en Textos Orals) havent cursat l'especialitat en Textos Escrits cal cursar 20 ECTS, repartits de la manera següent:

10 ECTS del mòdul Assessorament Lingüístic en els Mitjans Audiovisuals
10 ECTS del mòdul Pràctiques Professionals d'Assessorament Lingüístic en els Mitjans Audiovisuals

 

Per a l'obtenció del diploma de postgrau (especialitat en Textos Escrits) havent cursat l'especialitat en Textos Orals cal cursar 20 ECTS, repartits de la manera següent:

10 ECTS del mòdul Correcció i Qualitat Lingüística
10 ECTS del mòdul Pràctiques Professionals de Correcció i Qualitat Lingüístic


 Títols propis de la UAB en matèria de Correcció i Assessorament Lingüístic | Disseny web: Linguaweb UAB