.....Títols propis de la UAB en matèria de Correcció i Assessorament Lingüístic

 

 

 

Professorat | Curs 2015-2016

Nom Formació Presentació

Assignatura

Ignasi Badia Llicenciat en Filologia Catalana (UAB) Professor del Departament de Filologia Catalana de la UAB i expert en cursos de llenguatge jurídic i administratiu Bibliografia de consulta i Llenguatge jurídic i administratiu
Núria Barba Llicenciada en Traducció i Interpretació (UAB) Televisió de Catalunya Subtitulació i retolació
Eduard Bartoll Doctor en Traducció (UPF) Professor del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF i expert en la llengua al cinema Subtitulació i retolació
Elisenda Bernal Doctora en Lingüística (UPF) Professora del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF i experta en lexicologia, lexicografia i neologia Sintaxi catalana avançada
Oriol Camps Llicenciat en Filologia Catalana (UAB) Cap de la Unitat d'Assessorament Lingüístic de Catalunya Ràdio Assessorament en l'audiovisual
Núria Comas Llicenciada en Filologia Catalana (UB) Correctora de Televisió de Catalunya Assessorament en l'audiovisual
F. Xavier Fargas Llicenciat en Filologia Catalana i diplomat en Magisteri (UB) Cap de l'Àrea de Neologia i Normalització del Termcat i coautor del Llibre de la llengua catalana i del Curs de correcció de textos
orals i escrits.
Terminologia
Joan Fibla Llicenciat en Filologia Catalana i en Lingüística General (UB) Tècnic dels Serveis d'Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya Llenguatge jurídic i administratiu
Miquel Àngel Gibert Llicenciat en Biologia (UAB) Cap de l'àrea de correcció i traducció d'Editorial Teide Producció editorial
Joan Julià-Muné Doctor en Filologia Catalana (UB) Professor del Departament de Filologia Catalana i Comunicació de la Universitat de Lleida i expert en història de la lingüística, lingüística aplicada i fonètica general Topònims i antropònims forans
Iola Ledesma Llicenciada en Filologia Catalana (UAB) Lingüista homologada a Televisió de Catalunya Experta free lance en correcció de guions i en ajustament de la locució en el doblatge Revisió de l'audiovisual de producció aliena
Adriŕ Martín Doctor en Traducció i Interpretació (UAB) Professor del Departament de Traducció i d'Interpretació de la UAB i coordinador del màster en Tradumàtica: Traducció i Localització Correcció electrònica
Anna Montserrat Llicenciada en Filologia Catalana (UB) Professora del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili i de la UOC i coautora del Diccionari d'ús dels verbs catalans Correcció de textos escrits i Seminari de correcció de textos escrits
Mònica Montserrat Llicenciada en Filologia Catalana (UAB) Editora i correctora free lance Col·loquial mediatitzat
David Paloma Doctor en Filologia Catalana (UAB) Professor del Departament de Filologia Catalana de la UAB i coautor del Diccionari de pronunciació en català Correcció de textos orals
Maria Rossich      

 Títols propis de la UAB en matèria de Correcció i Assessorament Lingüístic | Disseny web: Linguaweb UAB