Imma Creus

Currículum Vitae

Imma Creus Bellet. Doctora en Filologia Catalana i Màster en Estudis de Lingüística Aplicada Catalana (UdL). És professora associada del Departament de Filologia Catalana i Comunicació de la Universitat de Lleida en la titulació de Filologia Catalana, i participa com a docent en el programa Sènior en Cultura, Ciència i Tecnologia dins del programa d’ensenyament superior per a adults de la UdL i en el Màster de Llengües aplicades (UdL). És també professora d’ensenyament secundari, ha treballat com a formadora del SEDEC i com a assessora lingüística del projecte Galí (versió nord-occidental) del Departament d’Educació. Ha participat en diferents àmbits de la formació continuada (cursos d’especialització per a mestres, correctors i assessors lingüístics, professors de català i logopedes; postgraus i màsters vinculats a l’assessorament i correcció lingüístics), organitzats per la Universitat de Lleida i per altres universitats catalanes (Universitat de Girona i Universitat de les Illes Balears). Les seves línies d’investigació són la fonètica catalana, la morfologia, i la lingüística aplicada. A més de treballs en revistes especialitzades és autora, en col·laboració amb Joan Julià-Muné i Sílvia Romero, de Llengua i ràdio (2000), Llengua i mitjans de comunicació (2000, ed.), i El català nord-occidental. Descripció i orientacions ortoèpiques (2004).