.....Títols propis de la UAB en matèria de Correcció i Assessorament Lingüístic

 

 

 

Arxiu de premsa

NOTÍCIA
El dia 16 de juny de 2008 el president de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), Salvador Giner, i la delegada del rector per a Formació Continuada de l’Escola de Postgrau de Universitat Autònoma de Barcelona, María Teresa Paramio, van signar un conveni de col·laboració entre la màxima autoritat acadèmica i els títols propis de la UAB en matèria de correcció i assessorament lingüístic.

L’acord estableix, a més de l’ús dels espais de l’IEC per a actes puntuals, la publicació en règim de coedició de treballs de recerca d’alumnes dels postgraus d’Assessorament Lingüístic en els Mitjans Audiovisuals i de Correcció i de Qualitat Lingüística, així com del Màster en Correcció i Assessorament Lingüístic.

Aquests estudis s’han anat erigint en l’oferta formativa més sòlida en el mapa universitari català pel que fa a correcció i assessorament lingüístic, amb una especial embranzida des que el 2006 es va suprimir el certificat per a la correcció de textos orals i escrits (nivell K).

Fotos de l'acte de signatura del conveni

 Títols propis de la UAB en matèria de Correcció i Assessorament Lingüístic | Disseny web: Linguaweb UAB