GELCC>Producció científica

Tesis llegides dins l'àmbit del grup

 

Títol: La pell de brau, de Salvador Espriu. Edició crítica i anotada
Doctorand/a: Olívia Gassol Bellet
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Facultat/Escola: Filosofia i Lletres
Departament: Filologia Catalana
Any: 2008
Investigador/a que l'ha dirigida: Josep Maria Balaguer Sanxo

Títol: Francesc Pelai Briz (1839-1889): entre la literatura i l'activisme patriòtic
Doctorand/a: Ramon Panyella Farreras
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Facultat/Escola: Filosofia i Lletres
Departament: Filologia Catalana
Any: 2008
Investigador/a que l'ha dirigida: Manuel Jorba Jorba

Títol: Anàlisi bibliomètrica de la producció científica en literatura catalana
Doctorand/a: Jordi Ardanuy Baró
Universitat: de Barcelona
Facultat/Escola: Biblioteconomia i Documentació
Departament: Biblioteconomia i Documentació
Any: 2008
Investigador/a que l'ha dirigida: Lluís Quintana Trias / Cristóbal Urbano Salido

Títol: Estudi de Pont Blau (1952-1963). Una revista cultural i literària entre l’exili a Mèxic i els Països Catalans
Doctorand/a: Marta Noguer Ferrer
Universitat: Autònoma de Barcelona
Facultat/Escola: Filosofia i Lletres
Departament: Filologia Catalana
Any: 2008
Investigador/a que l'ha dirigida: Maria Campillo Guajardo

Títol: La memòria silenciosa: prosa i narrativa cinematogràfica dels “silent days”
Doctorand/a: Teresa iribarren Donadeu
Universitat: Autònoma de Barcelona
Facultat/Escola: Filosofia i Lletres
Departament: Filologia Catalana
Any: 2007
Investigador/a que l'ha dirigida: Jordi Castellanos Vila

Títol: Una cartografia imaginària. Mèxic i la narrativa catalana de l’exili
Doctorand/a: Carlos Guzmán Moncada
Universitat: Autònoma de Barcelona
Facultat/Escola: Filosofia i Lletres
Departament: Filologia Catalana
Any: 2007
Investigador/a que l'ha dirigida: Maria Campillo Guajardo

Títol: Josep Maria Folch i Torres (1880-1950): des del Modernisme a la literatura de consum
Doctorand/a: Eulàlia Pérez Vallverdú
Universitat: Autònoma de Barcelona
Facultat/Escola: Filosofia i Lletres
Departament: Filologia Catalana
Any: 2006
Investigador/a que l'ha dirigida: Jordi Castellanos Vila

Títol: Els poetes de l’Escola Mallorquina i l’Associació per la Cultura de Mallorca
Doctorand/a: Isabel Graña Zapata
Universitat: Autònoma de Barcelona
Facultat/Escola: Filosofia i Lletres
Departament: Filologia Catalana
Any: 2005
Investigador/a que l'ha dirigida: Jaume Aulet Amela

Títol: L'obra de Marià Manent i l'Europa d'entreguerres
Doctorand/a: Jordi Marrugat Domènech
Universitat: Universitat de Sheffield
Facultat/Escola: Arts
Departament: Hispanic Studies
Any: 2005
Investigador/a que l'ha dirigida: Jordi Castellanos Vila / Louise Johnson

Títol: Quinze anys de periodisme: les col·laboracions de J.V. Foix a La Publicitat (1922-1936)
Doctorand/a: Pere Gómez Inglada
Universitat: Autònoma de Barcelona
Facultat/Escola: Filosofia i Lletres
Departament: Filologia Catalana
Any: 2005
Investigador/a que l'ha dirigida: Josep Maria Balaguer Sancho

Títol: Ramon Xuriguera (1901-1966). Ideologia, activitat cultural i literatura
Doctorand/a: Josep Camps i Arbós
Universitat: Autònoma de Barcelona
Facultat/Escola: Filosofia i Lletres
Departament: Filologia Catalana
Any: 2005
Investigador/a que l'ha dirigida: Maria Campillo Guajardo

Títol: Dona i literatura en els anys trenta: la narrativa de les escriptores catalanes fins a la guerra civil
Doctorand/a: Neus Real Mercadal
Universitat: Autònoma de Barcelona
Facultat/Escola: Filosofia i Lletres
Departament: Filologia Catalana
Any: 2004
Investigador/a que l'ha dirigida: Jordi Castellanos Vila

Títol: La literatura concentracionària: K.L. Reich, de Joaquim Amat Piniella
Doctorand/a: David Serrano Blanquer
Universitat: Autònoma de Barcelona
Facultat/Escola: Filosofia i Lletres
Departament: Filologia Catalana
Any: 2003
Investigador/a que l'ha dirigida: Jordi Castellanos Vila

Títol: L'obra dramàtica de Ramon Vinyes
Doctorand/a: Jordi Lladó Vilaseca
Universitat: Autònoma de Barcelona
Facultat/Escola: Filosofia i Lletres
Departament: Filologia Catalana
Any: 2002
Investigador/a que l'ha dirigida: Jordi Castellanos Vila

Títol: Teatre, guerra i revolució. Barcelona 1936-1939
Doctorand/a: Francesc Foguet Boreu
Universitat: Autònoma de Barcelona
Facultat/Escola: Filosofia i Lletres
Departament: Filologia Catalana
Any: 2001
Investigador/a que l'ha dirigida: Jaume Aulet Amela

Títol: Carles Soldevila, l'intel·lectual i l'escriptor (1912-1936)
Doctorand/a: Núria Santamaria Roig
Universitat: Autònoma de Barcelona
Facultat/Escola: Filosofia i Lletres
Departament: Filologia Catalana
Any: 2001
Investigador/a que l'ha dirigida: Jordi Castellanos Vila

Títol: Ideari i poètica de Josep Maria Capdevila
Doctorand/a: Joan Carreras Péra
Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona
Facultat/Escola: Filosofia i Lletres
Departament: Filologia Catalana
Any: 2001
Investigador/a que l'ha dirigida: Manuel Jorba Jorba

Pàgines web del grup
Imatges i paraules de Pere Calders: una invasió subtil

Pere Calders

MODERN
Concepcions i discursos sobre la modernitat

Pere Calders

 

TRACES
Base de dades de llengua i literatura catalanes

Pere Calders

 

Escriptores republicanes.
Gènere i modernitat a la Catalunya Republicana

Escriptores republicanes

© 2009 Departament de Filologia Catalana | Universitat Autònoma de Barcelona