GELCC>Producció científica

Material virtual


Imatges i paraules de Pere Calders
Aquesta pàgina web vol oferir un recorregut virtual per la vida i l’obra de Pere Calders. Tot el material que s’hi mostra (cartes, postals, fotografies, dibuixos, esbossos, manuscrits, mecanoscrits, revistes, papers personals, retalls de premsa...) forma part del fons documental que l’escriptor va llegar a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Modern
El projecte estudia el concepte de “modernitat” des de la seva aparició en el segle XIX i la seva evolució i diversificació posterior en la literatura catalana. Per això, es proposa analitzar els discursos que s’han anat construint al voltant d’aquest concepte, especialment quan han pres una dimensió programàtica i han repercutit en la creació de la Institució Literària.
Traces
La base de dades TRACES recull la informació relacionada amb les diferents disciplines de la filologia catalana: llengua, literatura, teoria lingüística, teoria literària, crítica literària i traducció. Tot i que cobreix només la temàtica catalana, inclou també la informació sobre literatura estrangera traduïda al català i la seva recepció als Països Catalans, així com els estudis teòrics en català o traduïts al català sobre llengua i literatura en general. Actualment compta amb més de 67.000 registres i és d'accés públic i gratuït.
Escriptores republicanes
Aquest és un espai virtual dedicat a les dones que van tenir una o altra presència pública en el món cultural i literari de la Catalunya de preguerra, i en especial a Barcelona entre 1925 i 1936. La intenció és oferir tant el mapa general on situar cada nom com, sobretot, els buidatges de més de cinquanta publicacions periòdiques de la capital catalana i d’algunes altres localitats del país, que aspiren a facilitar la feina de futures investigacions sobre la matèria.

© 2009 Departament de Filologia Catalana | Universitat Autònoma de Barcelona