GELCC>Recerca i transferència

Llibres

2017

Maria Campillo (ed.)
La brigada del vidre. Cròniques del front (1936-1939)
Barcelona: L'Avenç, 2017 (Sèrie Assaig). ISBN: 978-84-16853-12-0

V. Martínez-Gil (selecció, ed. i pr.)
Joan Santamaria, Narracions extraordinàries
Barcelona: Animallibres, 2017 («Més Llibres» 3). ISBN: 9788494692925

2016

C. Batlle
«Model, partitura i material en l'escriptura dramàtica contemporània: una solució»
Dins C. Batlle (ed.), Drama contemporani: renaixença o extinció? Drame contemporain: renaissance ou extinction?, Barcelona: Punctum – Institut del Teatre – UPF – Université Paris-Sorbonne, 2016, p. 45-66 i 303-324

C. Batlle; E. Gallén (ed.)
Teoria escènica d'Adrià Gual
Barcelona: Punctum – Institut del Teatre, 2016

M. Campillo (ed. i pr.)
Cèlia Suñol, El bar. El Nadal d'en Pablo Nogales
Barcelona: Adesiara, 2016. ISBN: 9788494384493

M. Campillo; O. Gassol, entrades, dins M. Aznar Soler; J. R. López García (ed.)
Diccionario bibliográfico de los escritores, editoriales y revistas del exilio republicano de 1939
4 vol., Sevilla: Renacimiento («Biblioteca del Exilio» 1-4), 2016. ISBN 9788416981113
E. Cassany (selecció, ed. i pr.); A. Soler Pejoan (ed.)
Emili Vilanova, Escenes barcelonines
Barcelona: Proa, 2016. ISBN: 978-84-7588-643-5
F. Foguet, «Joan Oliver sota la vigilància de la policia franquista (1948-1977)»
dins M. Corretger; P. Casanovas; V. Salvador (ed.)
El compromís literari en la modernitat. Del període d'entreguerres al postfranquisme (1920–1980)
Tarragona-Melbourne: Publicacions Universitat Rovira – Virgili Royal Melbourne Institute of Technology, 2016, p. 147-158. ISBN (URV): 978-84-8424-445-5 (RMIT): 978-0-9941522-3-7

F. Foguet
El teatro catalán del exilio republicano de 1939
Sevilla: Renacimiento («Biblioteca del Exilio». Anejos, 23), 2016. ISBN: 978-84-16685-64-6

Wilfrid Laurier F. Foguet; S. G. Feldman
Els límits del silenci. La censura del teatre català durant el franquisme
Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2016. ISBN: 978-84-9883-879-4
M. Bacardí; F. Foguet; À. Martín
Rafael Tasis (1906-1966), cinquanta anys després
Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2015 («Treballs de la Societat Catalana de Llengua i Literatura» 12). ISBN: 978-84-9965-338-9
M. Bacardí; F. Foguet (ed. i pr.)
Rafael Tasis, Lectures de postguerra
Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat («Biblioteca Serra d'Or» 491), 2016. ISBN: 978-84-9883-841-1
Cardiff University J. Marrugat
«D'àngels, homes, temps i poesia: Joan Vinyoli, poeta postsimbolista»
dins M. Casacuberta i N. Juan (ed.)
Joan Vinyoli i la poètica postsimbolista
Barcelona: L'Avenç, 2016, p. 15-108. ISBN: 978-84-16853-03-8
J. Marrugat
«Balanç poètic 2015. Selecció de poemes»
Dins Jocs Florals de Barcelona 2016
Barcelona: Ajuntament de Barcelona – Institut de Cultura de Barcelona, 2016, p. 45-136
J. Marrugat
Josep Carner 1914: la poesia catalana al centre de la modernitat europea
Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Serra d'Or, 485), 2015. ISBN: 978-84-9883-798-8
J. Marrugat
«Marinejant al castell de la puresa: Pere Gimferrer, entre l'art i la vida»
Dins Pere Gimferrer. Dilluns de poesia a l'Arts Santa Mònica, Barcelona: Arts Santa Mònica, 2016, p. 1-13
J. Marrugat
«Pròleg. I ni així»
Dins C. Hac Mor, No ben bé
[Sant Celoni]: Tushita, 2016, p. 9-22. ISBN: 978-84-94459-04-7
J. Marrugat
«PostIntroducció. D'alçurar-se així»
Dins C. Hac Mor
Escriptures alçurades
Barcelona: Rata_, 2016, p. 175-195. ISBN: 978-84-16738-00-7

Versió castellana de Pablo Martín Sánchez
J. Marrugat
«PostIntroducción. De sublevarse así»
Dins C. Hac Mor
Escrituras sublevadas
Barcelona: :Rata_, 2016, p. 186-205. ISBN: 978-84-16738-01-4

V. Martínez-Gil
«Revolució, iberisme i postmodernitat en la cultura catalana dels anys setanta»
dins N. De Benedetto & E. Bou (ed.)
Novecento e dintorni. Grilli in Catalogna,
Venecia: Edizioni Ca'Foscari («Biblioteca di Rassegna Iberistica» 3), 2016, p. 183-218. ISBN: [ebook] 978-88-6969-124-9; ISBN: [print] 978-88-6969-125-6

P. Bernat; E. Castanyo; C. Gàmez; V. Martínez-Gil; A. M. Moreno-Bedmar; A. Munné-Jordà (ed.)
Ciència i ficció. L'exploració creativa dels mons reals i dels irreals
Palma de Mallorca: Talaiots – Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica, 2016. ISBN: 978-84-15672-42-5

N. Santamaria
«(Alguns) usos irònics en la narrativa breu de Carles Soldevila»
Dins F. Carbó; C. Gregori i R. Rosselló (ed.)
La ironia en les literatures occidentals des de l'inici de segle fins a 1939
Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2016, p. 332-347. ISBN: 978-84-9883-873-2

J. Vilaró
«La passió en els drames d'Àngel Guimerà dels noranta i el mite de la dona-serp»
dins Guimerà
Barcelona: Teatre Nacional de Catalunya, 2016, p. 21-22. DL: B 1654-2016

2015

C. Batlle (pr.)
Irene Tarrés, Chureca
(Premi Recull de Teatre, 2015)
C. Batlle (pr.)
Joan Yago, Un lloc comú
Alzira: Bromera, 2015. ISBN: 9788490265444
M. Campillo (pr.)
C. A. Jordana, El mundo de Joan Ferrer
Barcelona: Entreambos, 2015

M. Bacardí; F. Foguet (ed. i pr.)
Rafael Tasis, A reculons
Valls: Cossetània («Biblioteca de Tots Colors» 9), 2015. ISBN: 978-84-9034-374-6

M. Bacardí; F. Foguet (ed. i epíleg)
Rafael Tasis, Muntaner, 4
Muro: Ensiola («Narrativa» 28), 2015. ISBN: 978-84-942075-7-0
M. Bacardí; F. Foguet (ed. i pr.)
Rafael Tasis, El revulsiu del catalanisme
Valls: Cossetània («Memòria del Segle XX» 27), 2015. ISBN: 978-84-9034-341-8
D. Casals; F. Foguet (ed.)
Raons de futur
Barcelona: Institut d'Estudis Catalans –
UAB («Treballs de la Societat Catalana de Llengua i Literatura» 9), 2015. ISBN: 978-84-9965-274-0 (IEC) 978-84-944171-0-8 (UAB)
M. Corretger; F. Foguet (ed. i pr.)
Domènec Guansé, Retrats de l'exili
Mataró: Adesiara («De Cor a Pensa» 8), 2015. ISBN: 978-84-92405-94-7
F. Calafat; F. Foguet (pr.)
Manuel Molins, Déus, dies i treballs
Alzira: Bromera, 2015, p. 7-27. ISBN: 9788490263150
F. Foguet; M. Corretger
«Els Retrats literaris de Domènec Guansé», dins Aproximació a l'altre / An Approach to the other. Biografies, semblances i retrats / Biographies, resemblances and portraits
Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2015, p. 83-89
J. Cortès (ed. i epíleg); F. Foguet (epíleg)
«Lluís Capdevila, un dramaturg de l'exili republicà»
dins Lluís Capdevila, La festa major de Gràcia. Tierra sin primavera
Tarragona: Arola, 2015, p. 241-271
F. Foguet (ed. i pr.); M. Molins (pr.)
Ricard Salvat, Diaris (1962-1968)
Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona, 2015
M. Jorba
«El 50è aniversari de la mort de F. Pujols»
DDAA, Francesc Pujols en el cinquantenari de la seva mort
Vilafranca del Penedès: Edicions i Propostes Culturals Andana, 2015, p. 9-13.

M. Jorba
«Els primers anys de Joan Estelrich a Barcelona, (quasi) per ell mateix»
dins X. Pla (ed.)
El món d'ahir de Joan Estelrich. Dietaris, cultura i acció política
València: Universitat de València, 2015, p. 35-69. ISBN: 978-84-370-9823-4

G. Gavagnin; V. Martínez-Gil (ed. i pr.); R. Delor (pr.)
Salvador. Espriu, Les cançons d'Ariadna
Barcelona: Edicions 62, 2015. ISBN: 978-84-297-7333-0
V. Martínez-Gil
«Pedra de tartera o la (post)modernitat de l'elegia»
dins DDAA, Pedres a la tartera
Barcelona: Columna, 2015, p. 91-93. Distribuït amb M. Barbal, Pedra de tartera, Barcelona: Edicions 62, 2015. ISBN: 978-84-664-2002-0
N. Santamaria (ed.); F. Foguet (col·laborador)
De fronteres i arts escèniques
I Congrés Internacional del Grup de Recerca en Arts Escèniques, Lleida: Punctum (Escenes Europees, 1), 2015. ISBN: 978-84-943779-0-7

2014

Pausa Pausa

Pàgina web

ProScenium ProScenium

Pàgina web

Teatre Barcelona Teatre Barcelona

Pàgina web

Laberintos Laberintos

Pàgina web

Suroeste Suroeste

Pàgina web

GLCC Grup de Literatura Catalana Contemporània - GLCC

Pàgina web

Gexel Gexel

Pàgina web

eIE L'Espai Intelectual Europeu (eIE)

Pàgina web

Literatura Contemporània, Teoria de la Literatura i Literatura Comparada Literatura Contemporània, Teoria de la Literatura i Literatura Comparada

Pàgina web

GELIV GELIV: Grup d'Estudi sobre la literatura dels vuit-cents

Pàgina web

PRAEC PRAEC: Projecte de Recerca d'Arts Escèniques Catalanes

Pàgina web

GRACMON GRACMON: Grup de Recerca en Història de l'Art i del Disseny Contemporani

Pàgina web


 
Pàgines web del grup

 

TRACES
Base de dades de llengua i literatura catalanes

TRACES

MODERN
Concepcions i discursos sobre la modernitat

MODERN

 

Escriptores republicanes.
Gènere i modernitat a la Catalunya Republicana

Escriptores republicanes

 

Imatges i paraules de Pere Calders: una invasió subtil
Pere Calders

© 2017 Departament de Filologia Catalana | Universitat Autònoma de Barcelona