Nota: Si llegiu aquest missatge és perquè no podeu visualitzar els arxius CSS vinculats a la pàgina o perquè utilitzeu un navegador que no compleix els estàndards.

Concepcions i discurso

CONCEPCIONS I DISCURSOS SOBRE LA MODERNITAT  
 en la literatura catalana dels segles XIX i XX  


TEXTOS
del SEGLE XIX

J.A FONTCOBERTA [J. A. COVERT-SPRING], “Le Romantique et le Classique”
Journal des Pyrénées-Orientales, III,7-IV-1832, en M. GRAU, Actes del Col·loqui sobre el Romanticisme, p. 191-192

P. MATA, “Jóvenes y viejos”
El Propagador de la Libertad, III, quad. VIII, octubre 1836, 225-230

M. MILÀ I FONTANALS, “El viejo saber”
El Propagador de la Libertad, III, quad. VIII, octubre 1836, 255-256

M. MILÀ I FONTANALS, “Al señor curioso parlante”
El Guardia Nacional, 5-X-1837

V. BALAGUER, “Apuntaments y datos que, al mateix temps que de prólech a estas poesias, poden servir també pera la historia de la moderna literatura catalana”
dins Esperansas y recorts. Poesias catalanas que forman la segona part del Trovador de Montserrat, Barcelona, Establiment tip. de Jaume Jesús, 1866

J. GÜELL I MERCADER, “Apuntes para un juicio crítico de la moderna literatura catalana”
Eco del Centro de Lectura, núm. 14, 16-X-1870, p. 1-4. Reproduït en P. ANGUERA, “La Renaixença a Reus. Notes socio-ideològiques”, Actes del Col·loqui Internacional sobre la Renaixença (18-22 de desembre de 1894), I, Barcelona, Curial, 1992, p. 293-296

J. M. BARTRINA, “Cuatro palabras”
Algo, Barcelona, Librería Española, 1872, p. 7-9

J. M. BARTRINA, [Memòria del secretari]
en Ateneo Libre de Cataluña. Discurso y memoria leídos por su presidente y secretario en la sesión inaugural celebrada el 6 de Octubre de 1878, Barcelona, Establecimiento Tipográfico de los sucesores de N. Ramírez y Ca., 1878, p. 7-14

V. ALMIRALL (pseud. L'AMIC DE CADA FESTA), “Los Jocs Florals”
Diari Català, núm. 625, 1-V-1881

J. SARDÀ, “La premsa i la literatura”
Revista Literaria, any I, núm. 2, febrer 1883, p. 28-33, en J. SARDÀ, Art i veritat. Crítiques de novel·la vuitcentista, a cura d'A. TAYADELLA, Barcelona, Curial, 1997, p. 47-52

E. CANIBELL [CANIVELL], “Recapitulem”
L 'Avens, octubre-novembre-desembre 1884, p. 597-­612

J. LLUNAS, “Discurso de apertura”
Primer Certamen Socialista, Reus, Centro de Amigos, 1885, p. 39-45

P. GENER, “El catalanismo literario”
Heregias. Estudios de crítica inductiva sobre asuntos españoles, Barcelona, Femando Fé, 1888, p. 147-176

J. YXART, Cantos modernos, por R.D. Perés”
en El año pasado, Barcelona: Editorial de Daniel Cortezo y Cia, 1889, p. 52-58

J. YXART, “La decadencia de los Juegos Florales”
La España Regional, XLVII, 24-10 i 25-11-1891, p. 247-262, 337-356 i 455-466. Editat per R. CABRÉ en Anuari Verdaguer. 1993-1994, Vic: Eumo, 1995, p. 255-294

Grup d'Estudis de Literatura Catalana Contemporània
      Grup d'Estudis de
        Literatura Catalana Contemporània