Nota: Si llegiu aquest missatge és perquè no podeu visualitzar els arxius CSS vinculats a la pàgina o perquè utilitzeu un navegador que no compleix els estàndards.

Concepcions i discurso

CONCEPCIONS I DISCURSOS SOBRE LA MODERNITAT  
 en la literatura catalana dels segles XIX i XX  


TEXTOS
del MODERNISME a la GUERRA CIVIL

R. CASELLAS, “Exposició de pintures. Rusiñol-Casas”
L’Avenç, 2a. època, any III (1891), p. 334-343

J. BROSSA, “Viure del passat”
L’Avenç, 2a. època, any IV (1892), p. 257-264

R. CASELLAS, “La intrusa. Drama de Mauricio Maeterlinck”
La Vanguardia, 8-IX-1893

J. BROSSA, “La festa modernista de Sitges”
L’Avenç, 2a. època, any V (1893), p. 257-261

J. MARAGALL, “La nueva generación”
Diario de Barcelona, 26-II-1893

A. CORTADA, “El nou autonomisme català”
L’Avenç, 2a. època, any V (1893), p. 129-135

S. RUSIÑOL, “Discurs”
dins Festa Modernista del Cau Ferrat, Barcelona: Tip. “L’Avenç”, 1895, p. 5-15

S. RUSIÑOL, “Modernisme. Conversa”
El Francolí, 30-III-1895

J. MARAGALL, “La independència de Catalunya”
dins Obres completes, Barcelona: Selecta, 1960

A. CORTADA, “Ideals nous per a la Catalonia”
Catalònia, I (1896), p. 8-12

P. GENER, “Supernacionals!”
Semana catalanista. Suplement de L’Opinió de Cataluña, núm. 1 (4-I-1900)

P. GENER, “Avant sempre!”
Joventut, II, núm. 58 (21-III-1901)

E. VENDRELL, “La influència moral de les minories intel·ligents”
Pèl & Ploma, any III (1901), p. 200-2004

C. MONTOLIU, “Introducció”
Institucions de cultura social, Barcelona, 1903, p. 9-16

G. ALOMAR, El futurisme
Barcelona, 1905

J. BROSSA, “La meva quimera”
El Poble Català, 1-XII-1906

D. RUIZ, “El manament de la Nació”
dins Del poeta civil i del cavaller, Barcelona 1908, p. 78-79

M. DE MONTOLIU, “Decadentisme”
El Poble Català, I, núm. 4 (2-XII-1904), p. 2

E. D’ORS [pseud. OCTAVI DE ROMEU] , “Gaseta d’art”
El Poble Català, I , núm. 5 (10-XII-1904), p. 4

E. D’ORS, “Glosari. Vers l’Humanisme”
La Veu de Catalunya, 26-VI-1906

J. CARNER, “De l’acció dels poetes a Catalunya”
en J. CARNER, El reialme de la poesia, Barcelona: Edicions 62, 1986, p. 76-95 [primera edició: Empori, núm. 9, març 1908, p. 88-91; núm.10, abril 1908, p. 122-125; núm. 12, juny 1908, p. 202-206]

J. FOLGUERA, “Acotacions. L’art nou català”
Diari de Sabadell, (15-8-1915; 22/9/1915), recollit a Joaquim Folguera, L’art nou català, Sabadell, Fundació La Mirada 1993

J. V. FOIX, “Algunes consideracions preliminars”
Monitor de les Arts i de les Lletres, nº1 (gener 1921), recollit a Obres completes/4. Sobre literatura i art, Barcelona, Edicions 62, 1990. p.15-20

J. V. FOIX, “Algunes consideracions sobre la literatura i l’art actuals”
L’Amic de les Arts, nº20 (30-XI-1927), recollit a Ob. Cit, p. 32-40

J. V. FOIX, “Eternitat de la poesia”
La Publicitat , 12-III-1933; 14-III-1933; 15-III-1933; 17-III-1933,  recollits a  Ob. Cit, p. 55-57

J. V. FOIX (pseud. Agustí TRILLA), “Confessions de Sant Agustí”
La Publicitat, 23-IV-1934, recollit a  Ob. Cit, p. 63-65

J.V. FOIX, “Poesia i revolució”
Quaderns de Poesia, nº 1 (1-VI-1935), Ob. Cit, p. 86-89

J. SALVAT-PAPASSEIT, Contra els poetes amb minúscula. Primer manifest català futurista
recollit a Joaquim Molas, La literatura catalana d’avantguarda, Barcelona, Antoni Bosch, p.139-140

Ll. MONTANYÀ, “Proselitisme, no”
L’Amic de les Arts, nº 25  (31-V-1928),  recollit a J. MOLAS, La literatura catalana d’avantguarda, Barcelona, Antoni Bosch, p. 299-302

DALÍ-GASH-MONTANYÀ, Manifest groc
recollit a J. MOLAS, La literatura catalana d’avantguarda, Barcelona, Antoni Bosch, p. 327-330

S. DALÍ, “Art català relacionat amb el més recent de la jove intel·ligència”
La Revista, vol XIV, nº 2 (1928), recollit a J. MOLAS, La literatura catalana d’avantguarda, Barcelona, Antoni Bosch, p. 337-344

S. DALÍ, “Posició moral del surrealisme”
Hèlix, nº  10 (1928), recollit a S. DALÍ, La literatura catalana d’avantguarda, Barcelona, Antoni Bosch, p. 364-368

F. TRABAL, “D’un dia a l’altre Una sessió de música”
Diari de Sabadell, 22-V-1927

F. TRABAL, “D’un dia a l’altre. Satie, Cocteau & Cia”
Diari de Sabadell, 26-V-27

A. OBIOLS, “La fira convulsa”
La Publicitat, 15-VI-1928

A. OBIOLS, “Notes. Sobre la novel·la”
La Nau, 25-VII-1928

J. TEIXIDOR, “Sobre els moviments d´avantguarda. I.- Limitació i victòria”
La Veu de Catalunya, 8-XII-1933

C. RIBA, “Impressió d’escultures de Rebull”
Art, nº 8 (maig 1934), recollit a C. RIBA, Obres Completes/3. Crítica, 2, Barcelona Edicions 62, 1986, p. 118-120

I. AGUSTÍ, “La modernitat dels films”
Mirador, nº 263 (15-II-1934)

J. FOLGUERA, “El post-simbolisme a Catalunya”
en J. FOLGUERA, Les noves valors de la poesia catalana, Barcelona: La Revista, 1919, p. 105-110

J. FOLGUERA, “Literatura pre-maragalliana”
en J. FOLGUERA, Articles, Barcelona: La Revista, 1920, p. 137-144

J. FOLGUERA, “D’esquena al temps”
La Revista, II, núm. 10, 29-II-1916, p. 7-9 o Articles, Barcelona: La Revista, 1920, p. 253-258

J. V. FOIX, “L’avantguardisme”
Monitor, any I, núm. 1, 20-II-1921, p. 1

J. SALVAT-PAPASSEIT, “Fragments de lletres girades”
La Revista, VII, núm. 139, 1-VII-1921, p. 197-198

J. SALVAT-PAPASSEIT, “Una generació sense esperit”
Paraules, segona època, núm. 4-5, abril-maig 1923, p. [s. n.] [reeditat dins: L. COLL (ed.), “Joan Salvat-Papasseit: textos desconeguts”, Els Marges, núm. 46, juliol 1992, p. 77-86]

J. V. FOIX, “Algunes consideracions sobre la literatura d’avantguarda”
Revista de Poesia, I, núm. 2, març 1925, p. 65-70

J. CARNER, “Bastir-se un clos”
en J. CARNER, El reialme de la poesia, Barcelona: Edicions 62, 1986, p. 170-172 [primera edició dins: La Veu de Catalunya, 18-IX-1928]

A. PONS I GUITART, “Jazz. Aurora Bertrana”
L’Opinió. Setmanari socialista, núm. 118, 26-IX-1930, p. 12-13

D. GUANSÉ,“L’esperit dels dies. Les dones i les lletres”
La Rambla (esport i ciutadania), núm. 69, 25-V-1931, p. 12

M. MANENT, “Convenció i revolta en poesia”
La Veu de Catalunya, 29-X-1931, 10-XI-1931 i 17-XII-1931

M. MANENT,“Darreres tendències de la poesia anglesa”
Revista de Catalunya, núm. 79, juny 1934, p. 195-220

Grup d'Estudis de Literatura Catalana Contemporània
      Grup d'Estudis de
        Literatura Catalana Contemporània