GELCC>Dades del grup

Història del grup


El Grup d'Estudis de Literatura Catalana Contemporània, en actiu des de fa més de vint anys, està constituït majoritàriament per professors i investigadors del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona i incorpora també investigadors de la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat de Girona.

La recerca del GELCC comprèn la història de la literatura catalana des del segle XIX fins a l'actualitat: l'estudi d'autors, moviments, corrents estètics, història dels gèneres literaris, plataformes de difusió i recepció de models forans, entre d'altres temes, abordats des de perspectives metodològiques eclèctiques.


Projectes finançats d'àmbit estatal

Projectes finançats d'àmbit nacional

Xarxes temàtiques

 
Pàgines web del grup
Imatges i paraules de Pere Calders: una invasió subtil

Pere Calders

MODERN
Concepcions i discursos sobre la modernitat

Pere Calders

 

TRACES
Base de dades de llengua i literatura catalanes

Pere Calders

 

Escriptores republicanes.
Gènere i modernitat a la Catalunya Republicana

Escriptores republicanes

© 2009 Departament de Filologia Catalana | Universitat Autònoma de Barcelona