Nota: Si llegiu aquest missatge és perquè no podeu visualitzar els arxius CSS vinculats a la pàgina o perquè utilitzeu un navegador que no compleix els estàndards.

Escriptores republicanes

Altres autores

Escriptores destacades en diversos gèneres

CASANOVA I DANÉS, CONCEPCIÓ [11]
(Campdevànol 1906 — Sant Boi de Llobregat 1991)

Obra

 1. 1928. Núria. Barcelona: Orfeó Atlàntida (Publicacions dels Amics del Llibre, ix). Pròleg de Josep M. Capdevila [Poesia]
 2. 1929. «Ideal de la vida de dues contraposades joventuts». A: Historial i Certamen Literari. Noces d’or 1879-1929, de Joventut Catòlica de Molins de Rei. Barcelona: [s. l.], 97-104 [Assaig]
 3. 1930. Poemes en el temps. Barcelona: Altés. Il·lustrat amb boixos de Montserrat Casanova [Poesia]
 4. [1935?] Polliucte, de Corneill [Traducció]. Quart premi del concurs organitzat per Teatre Universitari de Catalunya (T. U. C.). Informació a La Rambla, 29-I-1936
 5. 1936. Luis de León como traductor de los clásicos. Presentada a Barcelona[Tesi doctoral] 

Textos publicats a la premsa

Art Novell

  1927

 1. «Epigrames», n. 48 (desembre), 8 [Poesia]. Parcialment reproduït a La Publicitat, 27-I-1928

El Borinot

  1926

 1. «Deixeu-me l’esperit...», n. 162 (30-XII), 6. Dedicat «A l’amiga A. M. Trepat» [Poesia]

Ciutat (Manresa)

  1927

 1. «“Cor meu barra les portes”. “A un noi senegalès de la tribu d’atraccions del parc”», n. 15 (octubre-desembre), 187 [Poesia]

Claror

  1936

 1. «La joventut de Mozart», n. 11 (març), 78. Signat Ció Casanova de Serra [Comentari]

El Dia (Terrassa)

  1924

 1. «Concepció Casanova», 6-III (Noucents) [Poesia]

[Diari de Sabadell]

  1924

 1. «Sobre l’Odissea», 19-IV [Comentari]
 2. «Coses que passen», 5-X [Comentari]

Ginesta

  1929

 1. «Intermezzo filosòfic», n. 1 (gener), 5-7 [Prosa; Assaig]

Hèlix (Vilafranca del Penedès)

  1929

 1. «Mar infinit», n. 5 (juny), 3 [Poesia]
 2. «Conversa», n. 5 (juny), 8 [Comentari]
 3. «Comiat», n. 6 (octubre), 8 [Prosa]
 4. «Notes», n. 10 (extraordinari), 6-7 [Prosa; Assaig]

[El Matí]

  1929

 1. «Seguro Azar. Poesies de Pere Salinas», 11-VII [Ressenya]
 2. «La sardana vista per un anglès», 6-IX. Sobre Dancing Catalans, de John Langdon Davies [Ressenya]
 3. 1930

 4. «“Pluja d’estrelles”. “Nit clara”», 26-IX (Novetats i Modes. La dona i la poesia) [Poesia]
 5. 1932

 6. «Els mites nadalencs», 1-I [Comentari]

Mirador

  1932

 1. «Marges a una conferència. Ernst Robert Curtius», n. 168 (21-IV), 6 (Les Lletres) [Comentari]

La Nau

  1927

 1. «Un conte d’Andersen. “L’arbre de Nadal”», 23-XII (Intermedi familiar) [Traducció]
 2. 1928

 3. «La vida nova de Tolstoi», 28-VIII [Comentari]
 4. «[Poemes]», 14-XII (Els Llibres. Els poetes) [Poesia]
 5. 1929

 6. «La fulla», 18-I (Els Llibres. Els poetes) [Poesia]
 7. 1931

 8. «Antologia poètica», 17-XII [Poesia]

[La Nova Revista]

  1929

 1. «Poesies», n. 31 (juliol), 75-77 [Poesia]

La Publicitat

  1930

 1. «Petites notes angleses», 24-IX [Comentari; Prosa]
 2. «Petites notes angleses», 10-X. Signat C. Casanova [Comentari]
 3. «Petites notes angleses», 3-XII [Comentari]
 4. 1931

 5. «El llibre del te», 28-I. Datat a Oxford, gener de 1931 [Comentari]
 6. «Oxford: Notes de psicologia anglesa», 15-V. Datat a Oxford, maig 1931 [Comentari]
 7. «Einstein Doctor a Oxford», 28-V. Signat Ció Casanova. Datat a Oxford, 23 de maig de 1931 [Comentari]
 8. «Les angleses i les bestioles», 3-VI. Signat Ció Casanova. Datat a Oxford, 30 maig 31 [Comentari]
 9. «La predicció de Bertrand Russell», 17-VI. Datat a Oxford, juny 1931 [Comentari]
 10. 1932

 11. «Ombres», 3-VII (Poesia). Signat Ció Casanova [Poesia]
 12. 1935

 13. «Elegia», 17-XI (Les Lletres i les Arts. Petita antologia de La Publicitat). Signat Ció Casanova [Poesia]

Revista de Catalunya

  1928

 1. «Notes per a un estudi sobre la composició de l’“Oda a Barcelona” de Verdaguer», n. 51 (setembre-octubre), 259-287 [Assaig]

La Veu de Catalunya

  1927

 1. «Ulls blaus...», 8-V [matí] [Poesia]
 2. «La caiguda del comte Arnau», 30-VII [vespre]. Datat a Sant Antoni, 1927 [Poesia]
 3. 1929

 4. «[Sóc un tel de boira molt fi en el cel blau]», n. extraordinari (gener) [Poesia]
 5. «[La dona i la poesia]», 10-II [matí] (Pàgina Femenina de La Veu. La dona i la poesia) [Poesia]
 6. «Tres poemes de Concepció Casanova», 10-V [vespre] [Poesia]
 7. 1930

 8. «Un poema inèdit de Concepció Casanova. “A Carles Riba”», 11-XII [vespre] (Vida Literària) [Poesia]

Conferències

 1. 1923-1928. «Lectura de poesies». Conferència pronunciada durant aquest període d’activitat de l’Ateneu de Girona, de Girona. Informació a La Publicitat, 1-I-1929 
 2. [1931. «Catalunya». Conferència pronunciada el 25 de febrer a la Universitat d’Oxford. Comentada a La Publicitat, 5-III-1931]
 3. 1931. «La vida a les Universitats angleses i els ensenyaments i els exemples que per a la nostra en podem deduir»; «Les institucions d’Oxford; possibilitats de la seva implantació a ací». Conferències pronunciades a finals de juny i el 2 de juliol a l’Ateneu Barcelonès. Resumides a La Veu de Catalunya, 2-VII-1931; La Nau, 4-VII-1931; La Publicitat, 4-VII-1931. Anunciades a La Publicitat, 25-VI-1931
 4. 1932. «La Societat de les Nacions», conferència de C. H. D. Grimes; traducció simultània de Concepció Casanova. Conferència pronunciada el 19 d’abril a l’Ateneu Barcelonès. Anunciada a La Humanitat, 18-IV-1932
 5. 1932. «La vida de les noies estudiants a les Universitats angleses». Conferència pronunciada a l’Acadèmia Monturiol (Barcelona) per a la Mútua Escolar Blanquerna, en el marc del cicle de conferències sobre educació femenina organitzat per l’entitat (15 d’abril – 13 de maig). Informació a La Nau, 20-IV-1932; La Humanitat, 20-IV-1932; L’Opinió, 20-IV-1932; La Publicitat, 24-IV-1932
 6. 1932. [Conferència radiada.] Conferència pronunciada al maig per a l’hora setmanal radiada de Mirador. Informació a Mirador, n. 168 (21-IV-1932), 8 (v. també ns. 170-180 (5-V-1932 – 14-VII-1932)
 7. 1932. [Sobre Ramon Llull.] Conferència pronunciada al juliol amb motiu de l’estada de vint estudiants alemanys a l’Institut Escola (Barcelona), en el marc d’un programa d’intercanvi cultural. Informació a  La Publicitat, 28-VI-1932
 8. 1936. «La llegenda del comte Arnau». Conferència pronunciada el 5 de juny a la Facultat de Dret, de la Universitat de Barcelona, per a la Residència Internacional de Senyoretes Estudiants. Anunciada a La Humanitat, 5-VI-1936

Associacions i entitats

Amics del Llibre; Orfeó Atlàntida
Altres vincles: Residència Internacional de Senyoretes Estudiants
 

© 2009 Neus Real i GELCC
Una iniciativa del Grup d'Estudis de Literatura Catalana Contemporània (GELCC),
amb el patrocini del Ministerio de Educación y Ciencia
(Projecte HUM2005-01109, "Concepcions i discursos sobre la modernitat en la literatura catalana dels segles XIX i XX")