Recerca

Research

Tesis

Treballs de màster

Reports de recerca

Treballs de màster

Els treballs de màster que no estan disponibles electrònicament podeu demanar-les directament als seus autors.

Master’s Thesis

The Master’s Thesis which are not avalaible on line can be requested directly from the authors.

2020


1999

Amadas, Laia
L’estructura argumental dels verbs aspectuals del català

Borràs, Zulema
El valor prospectiu del present d’indicatiu i el pretèrit imperfet d’indicatiu

Pascual Pou, Montse
The ‘Instrumental Phrase’: is it an adjunct, an argument or a predicate? 1548 Kb

1997

Mateu, Jaume
On Relational Semantics: A Semantic Theory of Argument Structure

Rafel, Joan
Verbal Small Clauses

Vallverdú, Teresa
On Stress Assignment in Catalan

1994

Fullana, Olga
L’expressió de manera en els infinitius-nom. Una solució en el lèxic

Martí, Núria
Anàlisi de la construcció de+SA en català 897 Kb

Villalba, Xavier
Minimal Case Constructions. The Distribution of Pronominal Clitics in Romance Causative Constructions

1984

Bonet, Eulàlia
Aproximació a l’entonació en català

2017

Fernández Serrano, Irene
Long Distance Agreement in Spanish

2009

2006

Real Puigdollers, Cristina
La classe dels verbs de mesura: un cas de verbs fronterers

Valentín, Oriol
The 1-Discontinuous Lambek Calculus: Type Logical Grammar and discontinuity in natural language 443Kb

Vanrell Bosch, Maria del Mar
The phonological role of tonal scaling in Majorcan Catalan Interrogatives 1.28 Mb

2003

1998

Fontich, Albert 
Les illes A’

1996

Ohannesian Saboundjian, María
La formación del diminutivo en castellano 629 Kb

1993

Quer, Josep
The Syntactic Licensing of Negative Items

1989

Solà, Jaume
Trets i categories lèxiques: moviment del verb als nusos inflectius

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat