Recerca

Research
Tesis
Treballs de màster
Reports de recerca
Treballs de màster
Els treballs de màster que no estan disponibles electrònicament podeu demanar-les directament als seus autors.
Master’s Thesis
The Master’s Thesis which are not avalaible on line can be requested directly from the authors.

2021

2017

Fernández Serrano, Irene
Long Distance Agreement in Spanish

2009

2003

Martínez Ferreiro, Silvia
Verbal Inflectional Morphology in Broca’s Aphasia  1211 Kb

1998

Fontich, Albert
Les illes A’

1996

Ohannesian Saboundjian, María
La formación del diminutivo en castellano 629 Kb

1993

Quer, Josep
The Syntactic Licensing of Negative Items

1989

Solà, Jaume
Trets i categories lèxiques: moviment del verb als nusos inflectius

2020

Chen, Xinjun
Estudio sobre las dificultades de los sinohablantes de español en la agrupación prosódica de las frases y aproximaciones didácticas
Direcció: Lourdes Aguilar (UAB)
Màster Lengua Española, Literatura Hispánica y ELE

el Hadef Hammad, Iman
A comparative study on the acquisition of relative clauses in Darija and English
Direcció: Anna Gavarró i Mireia Llinàs (UAB)
MA in Advanced English Studies
Juliol de 2020

Hua, Wentao
Estudio comparativo sobre la expresión del aspecto terminativo en español y en chino mandarín
Direcció: M.L.Hernanz (UAB)
Màster Lengua Española, Literatura Hispánica y ELE

Morosi, Paolo
On Chomskian Biolinguistics: Recurrent Dichotomies and a New Hybridized Conception of Language
Direcció: Sergi Balari (UAB)
Màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge
Setembre de 2020

Sánchez Tarjuelo, Maria
Subject-verb agreement comprehension in child Catalan
Direcció: Anna Gavarró (UAB)
Màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge
Setembre de 2020

Sanfilippo Balaguer, Marco
Are states always locations? A contrastive English-Catalan study of the metaphor ‘states are locations’
Direcció: Jaume Mateu (UAB)
Màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge
Juliol de 2020

Waldman, Clàudia
L’entonació de la perifèria esquerra de l’oració en català
Direcció: Xavier Villalba (UAB)
Màster d’Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes

Xiao, Shasha
La variación lingüística en ELE: análisis de su presencia en algunos manuales
Direcció: Cristina Buenafuentes (UAB)
Màster Lengua Española, Literatura Hispánica y ELE

Zhang, Tuo
Positional markedness and positional faithfulness: their overlap and non-overlap
Direcció: Eulàlia Bonet (UAB)
Màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge
Setembre de 2020

2013

Llop, Ares
La negació en pallarès: sintaxi de l’adverbi cap

Heshmati, Yalda
Comprehension of Passives in Persian Speaking Children with ASD – An Investigation of Grammar in Autism

Nath, Syam
Wine an Go Dong: Coda Simplification, Vowel Mergence and Nasal Place Assimilation in Trinidadian Creole English

Schroeder, Kristen
What Was Done to Whom? Passive Voice Comprehension in High-­‐Functioning Danish Autistics

2006

Real Puigdollers, Cristina
La classe dels verbs de mesura: un cas de verbs fronterers

Valentín, Oriol
The 1-Discontinuous Lambek Calculus: Type Logical Grammar and discontinuity in natural language 443Kb

Vanrell Bosch, Maria del Mar
The phonological role of tonal scaling in Majorcan Catalan Interrogatives 1.28 Mb

1999

Amadas, Laia
L’estructura argumental dels verbs aspectuals del català

Borràs, Zulema
El valor prospectiu del present d’indicatiu i el pretèrit imperfet d’indicatiu

Pascual Pou, Montse
The ‘Instrumental Phrase’: is it an adjunct, an argument or a predicate? 1548 Kb

1997

Mateu, Jaume
On Relational Semantics: A Semantic Theory of Argument Structure

Rafel, Joan
Verbal Small Clauses

Vallverdú, Teresa
On Stress Assignment in Catalan

1994

Fullana, Olga
L’expressió de manera en els infinitius-nom. Una solució en el lèxic

Martí, Núria
Anàlisi de la construcció de+SA en català 897 Kb

Villalba, Xavier
Minimal Case Constructions. The Distribution of Pronominal Clitics in Romance Causative Constructions

1984

Bonet, Eulàlia
Aproximació a l’entonació en català

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat