M.Teresa Espinal rep la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic

M.Teresa Espinal rep la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic

La Generalitat de Catalunya ha concedit la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic a la professora del CLT M.Teresa Espinal. Aquesta medalla distingeix les persones i les entitats que, pels seus mèrits, hagin contribuït de manera destacada en el desenvolupament de la ciència i la tecnologia a Catalunya.

M.Teresa Espinal i Farré és doctora en Filologia Hispànica i catedràtica de Lingüística de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), on actualment és investigadora ICREA Acadèmia. Ha estat directora del Centre de Lingüística Teòrica i vicerectora de Recerca d’aquesta universitat. La seva recerca se centra a estudiar l’estructura del llenguatge, la interfície sintaxi-semàntica i la seva relació amb una teoria general de la cognició humana.

Defensa de tesi doctoral: Celina Agostinho (UAB)

Defensa de tesi doctoral: Celina Agostinho (UAB)

Doctoranda: Celina Filipa Mendes Agostinho (UAB)

Títol de la tesi: The acquisition of the passive in European Portuguese

Directores: Anna Gavarró Algueró, Ana Lúcia Santos

Data: 10 de març del 2020, 10h

Lloc: Sala de videoconferència (Seminaris) B11/012, Facultat de Filosofia i Lletres

Defensa de tesi doctoral: Feifei Li

Defensa de tesi doctoral: Feifei Li

Doctoranda: Feifei Li

Títol de la tesi: Sobre la interpretació de la negació en xinès mandarí

Directora: M.Teresa Espinal Farré

Data: 19 de novembre del 2019, 11h

Lloc: Sala d’Actes B7/1056, Facultat de Filosofia i Lletres, UAB

Dària Serés & M.Teresa Espinal – Russian definitional generic sentences

Dària Serés & M.Teresa Espinal – Russian definitional generic sentences

Seminari del CLT

Russian definitional generic sentences
DÀRIA SERÉS & M.TERESA ESPINAL (UAB)

Divendres, 25 d’octubre de 2019
Aula 202, 15:30

In this talk we analyse Russian definitional sentences, which are a type of generic sentence. We focus on the structure and meaning of canonical definitions, which express an identity/identification relation between two nominal concepts. In Russian such definitions are given in the form of a bi-nominative structure: NP1 – èto NP2 (“NP1 is NP2”)We argue that definitional sentences are copular, and they are non-predicational, showing similarities to equative, identificational and specificational sentences. We also argue that (i) both NPs in definitional sentences are kind-referring, whereas èto is non-referential; (ii) a copula be maps a kind entity (the denotation of NP2) to itself (identity function); and (iii) the neuter element èto introduces a presentational function that maps the kind entity in postcopular position to a function that looks for another kind entity (the one corresponding to NP1) and composes a definitional generic sentence.