Projectes

Projects

Sintaxi

Semàntica

Fonologia

Adquisició

Altres projectes

Col·laboracions

FFI2016-76245-C3-1-P
Dominios prosódicos y morfosintácticos: análisis de los fenómenos morfofonológicos en las interfaces

Durada

01.01.2017 – 31.12.2020

Investigadora principal

Eulàlia Bonet

Investigadors

Joan Mascaró Altimiras, Teresa Cabré Monné, Maria del Mar Vanrell Bosch, Francesc Josep Torres Tamarit, Maria Ohannesian Saboundjian

Resum

Aquest projecte té tres objectius principals:

  • Per una banda, s’investiga com es vertebra la interfície entre la fonologia i la morfologia a través de l’anàlisi de diversos fenòmens que inclouen, entre altres, l’al·lomorfia amb condicionament fonològic, tant a nivell lèxic com en categories funcionals, l’alteració i realització fonològica de trets morfosintàctics, l’haplologia i les paradoxes de parentització.
  • Per altra banda, s’investiga la interacció entre la fonologia i la sintaxi mitjançant l’anàlisi de fenòmens fonològics que afecten dominis prosòdics superiors al mot, amb especial atenció a l’entonació.
  • Finalment, un tercer objectiu, de caràcter transversal, és estudiar les propietats de les categories prosòdiques, tant dins del mot com en dominis superiors, i determinar la validesa de propietats com la binarietat i la recursivitat, així com la validesa de la mateixa jerarquia prosòdica, Per assolir aquest objectiu s’analitzen fenòmens com la metafonia, el desplaçament accentual, el truncament i aspectes relacionats amb l’entonació i el to.

Aquest projecte lidera un projecte coordinat en el qual participa també la Universitat de Barcelona: Fenómenos de la interfaz fonética-fonología-morfología desde la perspectiva de la variación lingüística  (FFI2016-76245-C3-3-P).

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat