Projectes

Projects
Sintaxi

Semàntica

Fonologia

Adquisició

Altres projectes

Col·laboracions

Diversos investigadors d’institucions externes col·laboren amb el CLT dins l’equip de treball dels projectes de recerca. Actualment són els següents:

Several researchers from external institutions collaborate with the CLT as team members of our research projects. At the moment they are the following:

CNRS / Univ. Paris-Diderot

Investigadors

CNRS / Univ. Paris VIII

Investigadors

UAM (Univ. Autónoma de Madrid)

Unicam (Univ. Estadual de Campinas)

UCM (Univ. Complutense de Madrid)

Investigadors

Univ. de Geneve

Investigadors

UdG (Univ. de Girona)

UIB (Univ. de les Illes Balears)

Investigadors

UMD (Univ. of Maryland)

Investigadors

Univ. of Massachusetts Amherst

Investigadors

Bicocca (Univ. degli Studi di Milano)

Investigadors

UNED

Investigadors

Uiversity of Oulu

Investigadors

Universidad de Oviedo

Investigadors

University of Oxford

Investigadors

UPF (Univ. Pompeu Fabra)

URV (Univ. Rovira i Virgili)

Investigadors

USC (Univ. Santiago de Compostela)

Investigadors

Stony Brook University

Investigadors

UiT (Univ. of Tromsø)

Investigadors

Utrecht University

Investigadors

Wesleyan University

Investigadors

El Centre de Lingüística Teòrica (CLT) té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental.

Contacte

Centre de Lingüística Teòrica
Edifici B, Campus UAB
08193 Bellaterra (Spain)

Telèfon: (+34) 93 581 23 72
Fax: (+34) 93 5812782
cr.clt@uab.cat