Membres

Members

Professors – investigadors

Eulàlia Bonet

Departament de Filologia Catalana
Facultat de Lletres
Edifici B
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)

Telèfon: +34 93 5812361
Fax: +34 93 5812782

Eulalia.Bonet@uab.cat

Línies d'investigació

Fonologia | Morfologia | Interfície fonologia-morfologia | català i altres llengües romàniques

Publicacions recents representatives

En preparació
(amb Maria-Rosa Lloret), Romance phonology and morphology in Optimality Theory, per a Susann Fischer & Christoph Gabriel (eds), Grammatical Interfaces, De Gruyter (Manuals of Romance Linguistics).

Morfemas y alomorfos, per a Javier Gutiérrez-Rexach (dir.) Enciclopedia de Lingüística Hispánica. Routledge Publishing, Londres, Nova York.

2015
(amb Maria-Rosa Lloret i Joan Mascaró), "The prenominal allomorphy syndrome", per a Eulàlia Bonet, Maria-Rosa Lloret i Joan Mascaró (eds.) Understanding Allomorphy: perspectives from Optimality Theory, Advances in Optimality Theory, Equinox, Londres.

2013
Agreement in two steps (at least), a Alec Marantz & Ora Matushansky (eds.), Distributed Morphology Today; Morphemes for Morris Halle, Cambridge, MA: MIT Press. 167-184.

A challenge for Harmonic Serialism with Optimal Interleaving. Phonology 30/3: 399-421.

2012
(amb Joan Mascaró), "Asimetrías de concordancia en el SD: el rasgo de masa en asturiano", a Antonio Fábregas, Elena Felíu, Josefa Martín y José Pazo (eds.) : Los límites de la morfología. Estudios ofrecidos a Soledad Varela Ortega, Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Madrid, pp. 91-104.

(amb Daniel Harbour), "Contextual Allomorphy", a Jochen Trommer (ed.) The Morphology and Phonology of Exponence. Oxford University Press (Studies in Theoretical Linguistics). pp. 195-235.

2011
(amb Francesc Torres-Tamarit), "Les formes d'imperatiu seguides de clític: un cas de conservadorisme lèxic", a Maria Rosa Lloret i Clàudia Pons, Noves aproximacions a la fonologia i la morfologia del català, Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (Col·lecció Symposia Philologica), 2011, pp. 37-61.

Ressenya de: Embick, David (2010). Localism versus Globalism in Morphology and Phonology. (Linguistic Inquiry Monograph 60.) Cambridge, MA: The MIT Press, a la revista Phonology 28.3:526-529, 2011.

2010
(amb Francesc Torres-Tamarit) "Allomorphy in pre-clitic imperatives in Formenteran Catalan. An output-based analysis". A Sonia Colina, Antxon Olarrea, Ana María Carvalho (eds.), Romance Linguistics 2009. Selected papers from the 39th Linguistic Symposium on Romance Languages (LSRL), Tucson, Arizona, March 2009, John Benjamins, 2010, pp. 337-351.

2009
Ressenya de Doing Optimality Theory. Applying Theory to Data, de John McCarthy (Blackwell, 2008), a la revista Language 85: 942-944, 2009.

2008
"The Person-Case constraint and repair strategies"
In: Roberta d'Alessandro, Susann Fischer, Gunnar Hrafn Hrafnbjargarson (eds.), Person Restrictions, Mouton de Gruyter (Interface Explorations 15), pp. 103-128.

"Item-and-Arrangement or Item-and-Process?"
Cuadernos de Lingüística XV, pp. 1-12.

2007
"Allomorph selection and lexical preferences: two case studies"
(with Maria-Rosa Lloret i Joan Mascaró)
Lingua 117. 6, pp. 903-927.

2006
"Gender allomorphy and epenthesis in Spanish"
In: Fernando Martínez-Gil  & Sonia Colina (eds.), Optimality-Theoretic Studies in Spanish Phonology, John Benjamins (Linguistik Aktuell 99), pp. 312-338.

"U u o e y o e" (con Joan Mascaró)
Cuadernos de Lingüística  XIII, pp. 1-8.

2005
"More on Alignment as an alternative to domains: the syllabification of Catalan clitics" (with Maria-Rosa Lloret)
Probus 17.1, pp. 37-78.

"Against serial evaluation in Optimality Theory" (with Maria-Rosa Lloret)
Lingua 115/9, pp. 1303-1323.

© 2008 CLT Centre de Lingüística Teòrica · Disseny de Quadratí · Fet amb Xhtml i Css