Membres

Members

Doctorands

Sebastià Salvà

bogatyreva

Departament de Filologia Catalana
Facultat de Lletres
Edifici B

B9-0070
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)

 

Telèfon: +34 93 581 2371 
Fax: +34 93 581 2782

 

sebastia.salva@uab.cat

ID ORCID: 0000-0001-5899-2645

Línies d’investigació

Interfície lexicó-sintaxi | Sintaxi i semàntica: estructura argumental i esdevenimental | Aspecte | Variació lingüística | Dialectologia catalana | Concordança del participi passat i selecció de l’auxiliar en el català de Mallorca

Lexicon-syntax interface | Syntax and semantics: argument and event structure | Aspect | Linguistic variation | Catalan dialectology | Past-participle agreement and auxiliary selection in Majorcan Catalan

Treball de fi de màster (2015)

Concordança del participi i aspecte intern en el català de Mallorca, treball final del màster de Ciència Cognitiva i Llenguatge


 

© 2008 CLT Centre de Lingüística Teòrica · Disseny de Quadratí · Fet amb Xhtml i Css