Membres

Members

Doctorands

Anna Paradís

Departament de Filologia Catalana
Facultat de Lletres
Edifici B

B9-0052
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)

Telèfon: +34 93 586 3274
Fax: +34 93 5812782

 

anna.paradis@uab.cat

Línies d'investigació


Sintaxi | clítics | reestructuració | variació en llengües romàniques

Publicacions

2016
«Més enllà dels verbs de reestructuració», Miscel·lània homenatge a Jordi Bruguera vol. IV (en premsa). Estudis de Llengua i Literatura Catalanes. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

2015
«Ideologies and Trajectories of “New Speakers” in Bilingual Families in Catalonia», amb Emili Boix-Fuster, Revista de Llengua i Dret, núm.63, 165-185.

Ressenya a Llengua i Literatura del llibre PICALLO, Carme (ed): Linguistic Variation in the Minimalist Framework, Òxford: Oxford University Press, 2014
http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000225%5C00000037.pdf

Congressos

2016
«The impact of gender and age on two cases of morphosyntactical variation in Catalan», amb Laia Royo-Casals, Donostia Young Researchers Symposium on Multilingualism (DISM2016), Euskal Herriko Unibertsitatea / Universitat del País Basc, Sant Sebastià, 3 de març del 2016

«Sobre el alcance del fenómeno de la subida de los clíticos», Congreso Internacional de Lingüística General, Alcalá de Henares, 25 de maig del 2016

«Clitic Climbing and Postverbal Negative Markers: a Meeting Point in Restructuring Contexts», amb Ares Llop, CLUL-LingMe, Universidade de Lisboa, 16 de juny del 2016.

«L’ascens de clític i les marques de negació postverbals», amb Ares Llop, XXVIII Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza, Roma, 22 de juliol del 2016.

2015
«La subida de los clíticos: más allá de los verbos de reestructuración», XVe Colloque international de linguistique ibéro-romane Trente ans de linguistique ibéro-romane, Université de Rouen, 3-5 de juny del 2015.

«Defectivitat i reestructuració», workshop sobre infinitius INF-FEST, 12 de juny del 2015, Centre de Lingüística Teòrica, Universitat Autònoma de Barcelona

«Ideologies i trajectòries sociolingüístiques de nous parlants a famílies bilingües a Catalunya», amb Emili Boix-Fuster AILLC XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València 8 de juliol del 2015.

«La subida de los clíticos: un análisis empírico», XLIV Simposio de la Sociedad Española de Lingüística. 27-30 enero, CCHS-CSIC (Madrid)

2014
«Processes of Language Acquisition and Loss among New Speakers in Catalonia, Ibiza, and Formentera», amb Emili Boix, 2nd International Symposium on New Speakers in a Multilingual Europe. Challenges and Opportunities, 20-22 November 2014 (Barcelona)

Tesina de màster

L’ascens dels clítics en català (2014)

© 2008 CLT Centre de Lingüística Teòrica · Disseny de Quadratí · Fet amb Xhtml i Css