Membres

Members

Doctorands

Marta Khouja

khouja

Departament de Filologia Catalana
Facultat de Lletres
Edifici B

B9-0076
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)

 

Telèfon: +34 93 581 8069 
Fax: +34 93 581 2782

 

marta.khouja@uab.cat

 

Línies d’investigació

Sintaxi | Variació i microvariació sintàctica de llengües i dialectes romànics | Interfície sintaxi-pragmàtica | Estructura informativa | Marca Diferencial d'Objecte

Publicacions / Publications


En premsa
"La dislocació en català i espanyol: els acusatius preposicionals".  Estudis de Llengua i Literatura Catalanes. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Comunicacions / Presentations

2017
"What is behind Differential Object Marking in Catalan?". The Morphosyntax of the Romance Languages and its Formal Analysis (Workshop at the XXXV Romanistentag). Universität Zürich. 8-12 d'octubre de 2017.


2016
"Acusativo preposicional y dislocación: análisis del catalán (balear) frente al español". XI Congreso Internacional de Lingüística General. Universidad de Alcalá: 23-25 de maig de 2016.


2015
"La dislocación en catalán y español: los acusativos preposicionales". International Workshop on Linguistics of Ibero-Romance languages. IberoCon: Ibero-Romance in Contact and in Contrast. Ghent University: 14-16 de desembre de 2015.

Treball final de màster / Master's Research Paper


La dislocació en català i espanyol: els acusatius preposicionals (Universitat Autònoma de Barcelona: 2015)

 


 

© 2008 CLT Centre de Lingüística Teòrica · Disseny de Quadratí · Fet amb Xhtml i Css