Projectes

Projects

El CLT ha realitzat la seva recerca en el marc de projectes d’investigació obtinguts en convocatòries competitives i subvencionats per institucions oficials des del 1983. D’altra banda, el 1993, en la primera convocatòria establerta per la Generalitat de Catalunya, i registrat amb el nom de Grup de Lingüística Teòrica, fou l’únic grup de recerca en l’àmbit de les ciències humanes i socials reconegut com a grup de recerca de qualitat (actualment grup de recerca consolidat gran).

Les línies de recerca que el CLT desenvolupa són: la lingüística teòrica, en els camps de la fonologia, la morfologia, la lexicologia, la sintaxi i la semàntica, i també la lingüística aplicada, en els camps de l’adquisició, la prosòdia i el processament.

A continuació presentem una relació de l’historial del grup i dels projectes en què participen els membres del CLT.

Historial del CLT

 

Since 1983, the CLT has carried out research within a framework of competitive projects awarded and financed by official institutions. In 1993, in the first official announcement published by the Generalitat de Catalunya, the Grup de Lingüística Teòrica was the only research group in Human and Social Sciences recognized as a Quality Research Group (nowadays Consolidated Research Group).

The research lines investigated by the CLT are: theoretical linguistics, with special emphasis on phonology, morphology, lexicography, syntax and semantics; and applied linguistics, including acquisition, prosody and processing.

Here, we present an updated research history of the group together with a list of projects in which members of the CLT are involved at present.

Research history of the CLT

 

© 2008 CLT Centre de Lingüística Teòrica · Disseny de Quadratí · Fet amb Xhtml i Css